11. TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA

Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno

 

11. TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA 2017. U ROVINJU

Eko muzej „Batana“ Rovinj-Rovigno, utotak, 3.10.2017.

Posjet muzeju, vožnja batanama i domjenak Dom za starije i nemoćne „Domenico Pergolis“

Mauro Lacovich, psiholog i psihoterapeut

Radionica: „Terapeutske priče“ Dječji vrtić i jaslice „Neven“ četvrtak, 5. 10. 2017. u 8.30 sati

Mauro Lacovich, psiholog i psihoterapeut i Petra Kapović Vidmar, mag.prim.edu.

Stručno predavanje: „Iscjeljujuća moć priča“

Velika dvorana Doma kulture, četvrtak, 5. 10. 2017. u 19 sati

Partneri