Jezični tečajevi za rovinjske iznajmljivače privatnog smještaja (jezični početnici)

Jezični tečajevi za rovinjske iznajmljivače privatnog smještaja (jezični početnici) | Vijesti Rovinj Istra - Službeni turistički portal Turističke zajednice Grada Rovinj

Turistička zajednica grada Rovinja-Rovigno u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Grada Rovinja-Rovigno organizira tečajeve stranih jezika prilagođene poslovima privatnog smještaja za rovinjske građane - fizičke osobe, koji su registrirani kao pružatelji ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu.

Jezici: talijanski, njemački i engleski

Trajanje: 30 nastavnih sati

Dinamika rada: dva do tri puta tjedno po dva školska sata

Početak nastave: 4. ožujka 2019.

Završetak nastave: najkasnije do 19. travnja 2019.

Vrijeme održavanje nastave: popodnevni i/ili jutarnji termini, ovisno o strukturi grupe

Veličina grupa: 10 – 15 polaznika

Upisi: U Turističkoj zajednici grada Rovinja-Rovigno do 1. ožujka 2019. godine, odnosno do ispunjenja predviđenog broja polaznika.

Kotizacija polaznika: 200,00 kn. Kotizacija se polazniku ne vraća u slučaju da odustane od tečaja već se ista može iskoristiti za jednog člana uže obitelji koji prebiva na istoj adresi. Pravo na upis polaznici stječu redoslijedom prijavljivanja i plaćenom kotizacijom do ispunjenja predviđenog broja polaznika. Na tečaj će se moći upisati jedna punoljetna osoba po registriranom domaćinstvu. Preostali iznos do punog troška tečaja za svakog polaznika podmirit će Turistička zajednica.

Dokumentacija potrebna za upis: osobna iskaznica kao dokaz o prebivalištu, kao i potvrda Ureda Turističke zajednice grada Rovinja-Rovigno o registraciji pružatelja ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu te plaćenim svim dospjelim obavezama po osnovi boravišne pristojbe i članarine Turističkoj zajednici.

 

Partneri