PROGRAM ROVINJSKIH UDRUGA I KUD – ova

10.7.2019. srijeda, TRG M.TITA

u 21.00 - Dramsko-literarna grupa Udruge umirovljenika Grada Rovinja-Rovigno

u 21.30 - Koncert:  KLAPA „VALDIBORA“ 

 

Partneri