PROGRAM ROVINJSKIH UDRUGA I KUD – ova

11.7.2019., četvrtak, TRG  M.TITA 

U 20.30, Plesni nastup: Studio za ritmiku i ples Roxanne

U 21.30, Plesni nastup: Udruga Rovinjske mažoretkinje                     

 

Partneri