PROGRAM ROVINJSKIH UDRUGA I KUD – ova

20.8.2019., utorak, TRG M.TITA
U 20.30, Plesni nastup: Studio za ritmiku i ples „Roxanne“

21.8.2019., srijeda, TRG M.TITA
u 20.30, Dramsko-literarna grupa Udruge umirovljenika Grada Rovinja-Rovigno
U 21.15, Koncert:  KLAPA „VALDIBORA“

22.8.2019., četvrtak, TRG M.TITA
U 20.30, Plesni nastup: Udruga Rovinjske mažoretkinje                    Partneri