19.06.2020 - 25.09.2020 / 08:00H / Grad
06.08.2020 - 19.08.2020 / 18:30H / Kazalište Antonio Gandusio
06.08.2020 - 19.08.2020 / 21:00H / Kazalište Antonio Gandusio
12.08.2020 - 14.08.2020 / 18:30H / Kazalište Antonio Gandusio
12.08.2020 - 14.08.2020 / 21:00H / Kazalište Antonio Gandusio
17.08.2020 - 18.08.2020 / 18:30H / Kazalište Antonio Gandusio
17.08.2020 - 18.08.2020 / 21:00H / Kazalište Antonio Gandusio
20.08.2020 - 22.08.2020 / 18:30H / Kazalište Antonio Gandusio
20.08.2020 - 22.08.2020 / 21:00H / Kazalište Antonio Gandusio

BOŽIĆNI KONCERT

23.12. PONEDJELJAK u 18.00 sati, KAZALIŠTE A. GANDUSIO
Organizator: Udruga „Giusto Curto“

Partneri