19.06.2020 - 25.09.2020 / 08:00H / Grad
10.07.2020 - 11.07.2020 / 18:30H / Kazalište Antonio Gandusio
10.07.2020 - 11.07.2020 / 21:00H / Kazalište Antonio Gandusio
13.07.2020 - 14.07.2020 / 21:30H / Kazalište Antonio Gandusio
14.07.2020 - 28.07.2020 / 21:30H / Kazalište Antonio Gandusio
15.07.2020 - 16.07.2020 / 19:00H / Kazalište Antonio Gandusio
15.07.2020 - 16.07.2020 / 21:30H / Kazalište Antonio Gandusio
17.07.2020 - 18.07.2020 / 18:30H / Kazalište Antonio Gandusio
17.07.2020 - 18.07.2020 / 21:00H / Kazalište Antonio Gandusio
20.07.2020 - 21.07.2020 / 19:00H / Kazalište Antonio Gandusio

KARNEVALSKA POVORKA

Karneval u Rovinju

SUBOTA, 15.2.2020.
u 10:00, Obala Aldo Negri – Trg m. Tito

SUDJELUJU:
Limena glazba Grada Rovinja, Mažoretkinje Grada Rovinja, vrtići, škole, Studio za ritmiku i ples “Roxanne” Rovinj, Drumline Rovinj –Rovigno, Crveni križ Rovinj

Organizator:
Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno

Sponzor :
“Maistra”d.d.

Pokrovitelj:
GRAD ROVINJ-ROVIGNO

Partneri