21.03.2023 - 22.03.2023 / 17:30H / Kazalište Antonio Gandusio
21.03.2023 - 22.03.2023 / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio
22.03.2023 / 18:00 h / 18:00H / MMC
23.03.2023 - 25.03.2023 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
23.03.2023 - 25.03.2023 / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio
25.03.2023 / 11:00 h / 11:00H / Kazalište Antonio Gandusio
28.03.2023 - 29.03.2023 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
28.03.2023 - 29.03.2023 / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio
30.03.2023 - 01.04.2023 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
30.03.2023 - 31.03.2023 / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio

KARNEVALSKA POVORKA

Karneval u Rovinju / KARNEVALSKA POVORKA

SUBOTA, 11.2.2023. u 10:00; Obala Aldo Negri – Trg m. Tita

SUDJELUJU 
Limena glazba Grada Rovinja; Mažoretkinje Grada Rovinja; vrtići; škole; Društvo osoba s invaliditetom Rovinj-Rovigno 

Organizator:
Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno 

Sponzor:
Crveni križ Rovinj-Rovigno; “Maistra”d.d.

Pokrovitelj:
GRAD ROVINJ-ROVIGNO 

Partneri