30.11.2023 / 20:00 h / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio
01.12.2023 / 16:00 h / 16:00H / Grad
01.12.2023 - 02.12.2023 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
01.12.2023 - 02.12.2023 / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio
02.12.2023 / 18:00 h / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
04.12.2023 / 20:00 h / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio
08.12.2023 / 20:00 h / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio
09.12.2023 / 10:30 h / 10:30H / Grad

GLAZBENI POUČAK- CIKLUS EDUKATIVNIH KONCERATA

22. ožujak 2023 u 18:00 h, MMC-Rovinj
ALEKSANDRA SANTIN GOLOJKA, klavir 
LORA PAVLETIĆ, mezosopran

Grof, glazbenik, skladatelj: Stefano Rota (Piran 1824-1916)
Ličnost izuzetnog intelekta, sa zanimanjima koja su ga uključivala u različita područja i koja nisu uvijek bila međusobno povezana. Grof je prije svega bio humanist obdaren izuzetnom znatiželjom i dubokom privrženošću svom rodnom gradu, Piranu u kojem je pridonio očuvanju općinske arhive. Ubrzo Stefano Rota koji pripada ogranku Momjanskih grofova, postao je istinsko glazbeno otkriće.

Partneri