21.03.2023 - 22.03.2023 / 17:30H / Kazalište Antonio Gandusio
21.03.2023 - 22.03.2023 / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio
22.03.2023 / 18:00 h / 18:00H / MMC
23.03.2023 - 25.03.2023 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
23.03.2023 - 25.03.2023 / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio
25.03.2023 / 11:00 h / 11:00H / Kazalište Antonio Gandusio
28.03.2023 - 29.03.2023 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
28.03.2023 - 29.03.2023 / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio
30.03.2023 - 01.04.2023 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
30.03.2023 - 31.03.2023 / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio

GLAZBENI POUČAK- CIKLUS EDUKATIVNIH KONCERATA

22. ožujak 2023 u 18:00 h, MMC-Rovinj
ALEKSANDRA SANTIN GOLOJKA, klavir 
LORA PAVLETIĆ, mezosopran

Grof, glazbenik, skladatelj: Stefano Rota (Piran 1824-1916)
Ličnost izuzetnog intelekta, sa zanimanjima koja su ga uključivala u različita područja i koja nisu uvijek bila međusobno povezana. Grof je prije svega bio humanist obdaren izuzetnom znatiželjom i dubokom privrženošću svom rodnom gradu, Piranu u kojem je pridonio očuvanju općinske arhive. Ubrzo Stefano Rota koji pripada ogranku Momjanskih grofova, postao je istinsko glazbeno otkriće.

Partneri