11.05.2024 - 01.06.2024 / 11:00H / Kazalište Antonio Gandusio
14.05.2024 - 25.05.2024 / MMC
14.05.2024 - 22.05.2024 / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio
16.05.2024 - 18.05.2024 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
16.05.2024 - 18.05.2024 / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio
18.05.2024 - 21.05.2024 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
20.05.2024 / 11:00 h / 11:00H / Kazalište Antonio Gandusio
20.05.2024 / 20:00 h / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio
21.05.2024 - 22.05.2024 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
22.05.2024 / 18:00 h / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio

GLAZBENI POUČAK- CIKLUS EDUKATIVNIH KONCERATA

20. 09. 2023 u 18:00 h MMC-Rovinj

CAPPELLA JUSTINOPOLITANA
MARINO KRANJAC, viella, rebek, gajde, lutnja, renesansna gitara, vokal 
ANA BIRSA KRUŠEC, flaute
VERONIKA VIŽINTIN, tamburin, bubanj 
JANEZ JOCIF ghironda, gajde, flauto, portativ, šalmaj 

Glazba u srednjem vijeku: sakralna i svjetovna
Marino Kranjac osnivač ansambla rođen je u Labinu i već dugo godina proučava staru glazbu. Ansambl nam dolazi iz Kopra a ime je dobio ime po starom nazivu grada: Justinopolis. Cappella je srednjovjekovni izraz za glazbeni sastav. Članovi ansambla koriste autentične replike povijesnih glazbenih instrumenata u raznim kombinacijama zvuka i sastava.

 

Partneri