21.03.2023 - 22.03.2023 / 17:30H / Kazalište Antonio Gandusio
21.03.2023 - 22.03.2023 / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio
22.03.2023 / 18:00 h / 18:00H / MMC
23.03.2023 - 25.03.2023 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
23.03.2023 - 25.03.2023 / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio
25.03.2023 / 11:00 h / 11:00H / Kazalište Antonio Gandusio
28.03.2023 - 29.03.2023 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
28.03.2023 - 29.03.2023 / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio
30.03.2023 - 01.04.2023 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
30.03.2023 - 31.03.2023 / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio

GLAZBENI POUČAK- CIKLUS EDUKATIVNIH KONCERATA

20. rujan 2023 u 18:00 h MMC-Rovinj

CAPPELLA JUSTINOPOLITANA
MARINO KRANJAC, viella, rebek, gajde, lutnja, renesansna gitara, vokal 
ANA BIRSA KRUŠEC, flaute
VERONIKA VIŽINTIN, tamburin, bubanj 
JANEZ JOCIF ghironda, gajde, flauto, portativ, šalmaj 

Glazba u srednjem vijeku: sakralna i svjetovna
Marino Kranjac osnivač ansambla rođen je u Labinu i već dugo godina proučava staru glazbu. Ansambl nam dolazi iz Kopra a ime je dobio ime po starom nazivu grada: Justinopolis. Cappella je srednjovjekovni izraz za glazbeni sastav. Članovi ansambla koriste autentične replike povijesnih glazbenih instrumenata u raznim kombinacijama zvuka i sastava.

 

Partneri