08.06.2023 - 28.09.2023 / 08:00H / Grad
01.09.2023 - 30.09.2023 / Dom kulture
08.09.2023 - 15.10.2023 / Dom kulture
08.09.2023 - 08.10.2023 / Dom kulture
21.09.2023 - 23.09.2023 / 18:30H / Kazalište Antonio Gandusio
21.09.2023 - 23.09.2023 / 20:30H / Kazalište Antonio Gandusio
23.09.2023 - 26.09.2023 / 18:30H / Kazalište Antonio Gandusio
25.09.2023 - 26.09.2023 / 20:30H / Kazalište Antonio Gandusio
27.09.2023 - 28.09.2023 / 18:30H / Kazalište Antonio Gandusio
27.09.2023 - 28.09.2023 / 20:30H / Kazalište Antonio Gandusio

GLAZBENI POUČAK- CIKLUS EDUKATIVNIH KONCERATA

20. 09. 2023 u 18:00 h MMC-Rovinj

CAPPELLA JUSTINOPOLITANA
MARINO KRANJAC, viella, rebek, gajde, lutnja, renesansna gitara, vokal 
ANA BIRSA KRUŠEC, flaute
VERONIKA VIŽINTIN, tamburin, bubanj 
JANEZ JOCIF ghironda, gajde, flauto, portativ, šalmaj 

Glazba u srednjem vijeku: sakralna i svjetovna
Marino Kranjac osnivač ansambla rođen je u Labinu i već dugo godina proučava staru glazbu. Ansambl nam dolazi iz Kopra a ime je dobio ime po starom nazivu grada: Justinopolis. Cappella je srednjovjekovni izraz za glazbeni sastav. Članovi ansambla koriste autentične replike povijesnih glazbenih instrumenata u raznim kombinacijama zvuka i sastava.

 

Partneri