20.06.2024 - 26.09.2024 / 08:00H / Grad
04.07.2024 - 01.08.2024 / 20:00H / MMC
23.07.2024 - 24.07.2024 / 21:15H / Kazalište Antonio Gandusio
24.07.2024 - 25.07.2024 / 21:30H / Kazalište Antonio Gandusio
25.07.2024 - 27.07.2024 / 11:00H / Kazalište Antonio Gandusio
25.07.2024 - 26.07.2024 / 21:30H / Kazalište Antonio Gandusio
26.07.2024 - 27.07.2024 / 21:00H / Kazalište Antonio Gandusio
29.07.2024 - 30.07.2024 / 19:00H / Kazalište Antonio Gandusio
29.07.2024 - 31.07.2024 / 21:00H / Kazalište Antonio Gandusio

KARNEVALSKA POVORKA

UTORAK, 13.2.2024., u 10:00, ulica Vladimira Nazora– Obala Pina Budicina

SUDJELUJU:
Limena glazba Grada Rovinja; Mažoretkinje Grada Rovinja; "Roxanne" Rovinj-Rovigno; vrtići, škole

Organizator:
Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno

Sponzori:
Crveni križ Rovinj-Rovigno; “Maistra”d.d.; Ekomuzej Batana, Rovinj-Rovigno

Pokrovitelj:
GRAD ROVINJ-ROVIGNO 

Partneri