22.02.2024 / 18:00 h / 18:00H / Dom kulture
22.02.2024 - 24.02.2024 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
22.02.2024 - 24.02.2024 / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio
24.02.2024 - 28.02.2024 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
27.02.2024 / 10:30 h / 10:30H / Kazalište Antonio Gandusio
27.02.2024 - 28.02.2024 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
28.02.2024 / 10:00 h / 10:00H / Kazalište Antonio Gandusio
29.02.2024 / 20:00 h / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio

KARNEVALSKA POVORKA

UTORAK, 13.2.2024., u 10:00, ulica Vladimira Nazora– Obala Pina Budicina

SUDJELUJU:
Limena glazba Grada Rovinja; Mažoretkinje Grada Rovinja; "Roxanne" Rovinj-Rovigno; vrtići, škole

Organizator:
Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno

Sponzori:
Crveni križ Rovinj-Rovigno; “Maistra”d.d.; Ekomuzej Batana, Rovinj-Rovigno

Pokrovitelj:
GRAD ROVINJ-ROVIGNO 

Partneri