Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja krovna je kulturna institucija čiji je osnivač Grad Rovinj a čije postojanje datira od 1955. godine.
POU Grada Rovinja kreira, organizira te podupire niz kulturnih programa i manifestacija, uključujući obrazovne programe, kazališna gostovanja, kino projekcije, koncerte, književne tribine, izložbe, suorganizator je mnogih gradskih manifestacija, posebnih gradskih programa i sl.
Programi POU-a Grada Rovinja se odvijaju kroz nekoliko djelatnosti:

 •  obrazovna djelatnost: obrazovanje za djecu i odrasle, jezični tečajevi, 
   kreativne radionice za djecu i odrasle, stručna predavanja, programi tjelovježbe,
 •  glazbeno - scenska djelatnost: dramske predstave za djecu i odrasle, 
   koncerti, književne večeri i sl.
 •  kino - prikazivačka djelatnost
 •  likovna djelatnost

Prostori kojima POU-a Grada Rovinja upravlja su sljedeći:

 •  Kazalište/kino "Antonio Gandusio" (Trg Valdibora 17)
 •  Multimedijalni centar Grada Rovinja (Trg brodogradilišta 5)
 •  Učionice i dvorane Doma kuture (Trg m. Tita 12)
 •  Ljetna terasa Monte (na vrhu srednjovjekovne gradske jezgre)

U slučaju potrebe možemo koristiti bilo koji gradski javni prostor.

 

Dokumenti

1. OPĆI AKTI I PRAVILNICI

1. STATUT 
2. IZMJENE I DOPUNE STATUTA (23.02.2015.)
3. IZMJENA STATUTA (06.11.2017.)
4. PRAVILNIK O RADU
5. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O RADU (02.12.2014)
6. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O RADU (06.10.2017)
7. OPĆI AKT IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA
8. PRAVILNIK O  UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH  MJESTA 
9. IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA (27.1.2016)
10. IZMJENA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA (02.10.2017.)
11. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA
12. PRAVILNIK O ZAŠTITI I OBRADI ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA
13. PRAVILNIK O PROVEDBI JEDNOSTAVNE NABAVE
14. POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA
15. PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA
16. PRAVILNIK O KORIŠTENJU SUSTAVA VIDEO-NADZORA
17. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O RADU (04.12.2018)
18. IV. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O RADU


2. PRISTUP INFORMACIJAMA


1. KATALOG INFORMACIJA
2. CATALOGO DELLE INFORMAZIONI
3. ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENE OSOBE MJERODAVNE ZA RJEŠAVANJE OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
4. OBRAZAC ZA POPUNU
5. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2016. GODINU (PDF) (CSV)
6. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017. GODINU (PDF)
7. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018. GODINU (PDF)

3. PLANOVI I IZVJEŠĆA O RADU

1. BILJEŠKE 2014
2. PLAN NABAVE 2015
3. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2014.
4. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2014.
5. FINANCIJSKI PLAN - GRAD I VELIKI KORISNICI
6. FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU
7. BILJEŠKE 2015
8. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2015
9. PLAN NABAVE 2016
10. OBAVIJEST 20.11.2015.
11. STRATEŠKI PLAN 2014. - 2018.
12. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2015.
13. PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2017. GODINU
14. FINANCIJSKI PLAN 2017. I PROJEKCIJE 2018. I 2019.g.
15. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.GODINU
16. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.GODINU
17. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2016
18. BILJEŠKE 2016
19. FINANCIJSKI PLAN 2018. I PROJEKCIJE 2019. I 2020.g.
20. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.GODINU
21. PLAN NABAVE 2018
22. DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. I PROJEKCIJA 2019. I 2020. GODINE
23. OBRAZLOŽENJE DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU
24. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2017
25. BILJEŠKE 2017
26. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2016. GODINU
27. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2017. GODINU
28. IZMJENA PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2018. GODINU
29. FINANCIJSKI PLAN 2018. - IZMJENE
30. FINANCIJSKI PLAN 2018. - IZMJENE II
31. FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU
32. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU
33. PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU
34. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2018
35. BILJEŠKE 2018
36. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2018. GODINU
37. I IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE POUR-A ZA 2019. GODINU
38. I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2019

4. UPRAVNO VIJEĆE

Članovi Upravnog vijeća su:
Nataša Stojanov Dellabernardina - predsjednica
Iva Živolić - članica
Valter Gržina - član

1. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Sjednice iz 2019. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 28.01.2019.
II sjednica Upravnog vijeća - 05.02.2019.
III sjednica Upravnog vijeća - 04.03.2019.
IV sjednica Upravnog vijeća - 08.04.2019.
V sjednica Upravnog vijeća - 06.05.2019.
VI sjednica Upravnog vijeća - 24.05.2019.

Sjednice iz 2018. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 26.01.2018.
II sjednica Upravnog vijeća - 22.02.2018.
III sjednica Upravnog vijeća - 06.04.2018.
IV sjednica Upravnog vijeća – 06.06.2018.
I (konstituirajuća) sjednica Upravnog vijeća – 06.07.2018.
II sjednica Upravnog vijeća – 12.07.2018.
III sjednica Upravnog vijeća – 29.08.2018.
IV sjednica Upravnog vijeća - 14.09.2018.
V sjednica Upravnog vijeća - 04.10.2018.
VI sjednica Upravnog vijeća - 23.11.2018.
VII sjednica Upravnog vijeća - 27.12.2018.

Sjednice iz 2017. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 24.01.2017.
II sjednica Upravnog vijeća - 08.02.2017.
III sjednica Upravnog vijeća - 05.04.2017.
IV sjednica Upravnog vijeća - 04.07.2017.
V sjednica Upravnog vijeća - 16.08.2017.
VI sjednica Upravnog vijeća - 14.09.2017.
VII sjednica Upravnog vijeća - 28.09.2017.
VIII sjednica Upravnog vijeća - 06.10.2017.
IX sjednica Upravnog vijeća - 19.10.2017.
X sjednica Upravnog vijeća - 06.11.2017.
XI sjednica Upravnog vijeća - 04.12.2017.
XII sjednica Upravnog vijeća - 27.12.2017.

Sjednice iz 2016. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 27.01.2016.
II sjednica Upravnog vijeća - 18.02.2016.
III sjednica Upravnog vijeća - 14.03.2016.
IV sjednica Upravnog vijeća - 17.04.2016.
V sjednica Upravnog vijeća - 07.07.2016.
VI sjednica Upravnog vijeća - 12.07.2016.
VII sjednica Upravnog vijeća - 16.08.2016.
VIII sjednica Upravnog vijeća - 09.09.2016.
IX sjednica Upravnog vijeća - 22.09.2016.
X sjednica Upravnog vijeća - 07.10.2016.
XI sjednica Upravnog vijeća - 27.12.2016.

Sjednice iz 2015. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 12.01.2015.
II sjednica Upravnog vijeća - 30.01.2015.
III sjednica Upravnog vijeća - 23.02.2015.
IV sjednica Upravnog vijeća - 09.03.2015.
V sjednica Upravnog vijeća - 02.04.2015.
VI sjednica Upravnog vijeća - 16.06.2015.
VII sjednica Upravnog vijeća - 09.07.2015.
VIII sjednica Upravnog vijeća - 14.07.2015.
IX sjednica Upravnog vijeća - 28.12.2015.

Partneri