11.06.2024 - 19.06.2024 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
13.06.2024 / 17:00 h / 17:00H / Dom kulture
13.06.2024 - 15.06.2024 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
13.06.2024 - 15.06.2024 / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio
15.06.2024 - 19.06.2024 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
20.06.2024 - 26.09.2024 / 08:00H / Grad
21.06.2024 - 24.06.2024 / 19:00H / Kazalište Antonio Gandusio
21.06.2024 - 24.06.2024 / 21:00H / Kazalište Antonio Gandusio
25.06.2024 - 26.06.2024 / 19:00H / Kazalište Antonio Gandusio
25.06.2024 - 26.06.2024 / 21:00H / Kazalište Antonio Gandusio

1. NATJEČAJI

 1. OBAVIJEST I UPUTE PODNOSITELJIMA PRIJAVE NA NATJEČAJ REFERENTA OPĆIH POSLOVA I ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA
 2. NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS - REFERENT OPĆIH POSLOVA I ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA
 3. ODLUKA O PRIJEMU U RADNI ODNOS - REFERENT OPĆIH POSLOVA I ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA
 4. NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA RADNO MJESTO VODITELJ FINANCIJSKOG I RAČUNOVODSTVENOG POSLOVANJA
 5. OBAVIJEST I UPUTE PODNOSITELJIMA PRIJAVE NA NATJEČAJ
 6. ODLUKA O PRIJEMU U RADNI ODNOS NA RADNO MJESTO VODITELJ FINANCIJSKOG I RAČUNOVODSTVENOG POSLOVANJA
 7. NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA GRADA ROVINJA-ROVIGNO
 8. NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS - KUĆNI MAJSTOR-TEHNIČAR
 9. OBAVIJEST I UPUTE PODNOSITELJIMA PRIJAVE NA NATJEČAJ - KUĆNI MAJSTOR-TEHNIČAR
 10. NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS - REFERENT OPĆIH POSLOVA I ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA
 11. OBAVIJEST I UPUTE PODNOSITELJIMA PRIJAVE NA NATJEČAJ - REFERENT OPĆIH POSLOVA I ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA
 12. ODLUKA O PRIJEMU U RADNI ODNOS NA RADNO MJESTO REFERENT OPĆIH POSLOVA I ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA
 13. ODLUKA O PRIJEMU U RADNI ODNOS NA RADNO MJESTO KUĆNI MAJSTOR-TEHNIČAR

2. OPĆI AKTI I PRAVILNICI

 1. IZMJENA STATUTA (06.11.2017.)
 2. IZMJENE I DOPUNE STATUTA (23.02.2015.)
 3. STATUT 
 4. OPĆI AKT IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA
 5. PRAVILNIK O ZAŠTITI I OBRADI ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA
 6. PRAVILNIK O PROVEDBI JEDNOSTAVNE NABAVE
 7. POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA
 8. PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA
 9. PRAVILNIK O KORIŠTENJU SUSTAVA VIDEO-NADZORA
 10. PROCEDURA O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU
 11. PROCEDURA IZDAVANJA I OBRAČUNA PUTNIH NALOGA
 12. ODLUKA O PRAVILIMA SLIJEDNOSTI NUMERIČKIH BROJEVA RAČUNA, POSLOVNIM PROSTORIMA, OZNAKAMA NAPLATE, OZNAČAVANJU OPERATERA NA MJESTIMA PLAĆANJA GOTOVINOM 01.01.2013
 13. ODLUKA O BLAGAJNIČKOM MAKSIMUMU 01.01.2013
 14. PROCEDURA ZAPRIMANJA PROVJERE I PLAĆANJA RAČUNA 27.06.2023.
 15. PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA U POU ROVINJ-ROVIGNO 27.06.2023.
 16. PROCEDURA NAPLATE PRIHODA 27.06.2023
 17. ODLUKA O KORIŠTENJU SLUŽBENOG VOZILA 05.03.2020.
 18. ODLUKA O KORIŠTENJU SLUŽBENIH MOBILNIH TELEFONA 16.06.2020.
 19. ODLUKA O OSTVARENJU I KORIŠTENJU VLASTITIH PRIHODA 26.06.2020
 20. ODLUKA O KRITERIJIMA KORIŠTENJA PROSTORIJA I OPREME PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA GRAD ROVINJA - ROVIGNO
 21. VIII. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA 06.10.2023.
 22. VII. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA 21.11.2022.
 23. PROČIŠĆENI TEKST PRAVILNIKA O SISTEMATIZACIJI 05.07.2022. 
 24. VI. IZMJENE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA 28.12.2021.
 25. V. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA 21.02.2020.
 26. IV. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA 30.12.2019.
 27. III. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA 06.10.2017.
 28. II. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA 12.07.2016.
 29. I. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA 27.01.2016.
 30. PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA 18.11.2014.
 31. PRAVILNIK O V. IZMJENAMA PRAVILNIKA O RADU 08.04.2024.
 32. IV. IZMJENE PRAVILNIKA O RADU 21.11.2022.
 33. III. IZMJENE PRAVILNIKA O RADU 21.11.2022.
 34. II. IZMJENE PRAVILNIKA O RADU 09.08.2022.
 35. PROČIŠĆENI TEKST PRAVILNIKA O RADU 05.07.2022.
 36. I. IZMJENE PRAVILNIKA O RADU 20.05.2022.
 37. PRAVILNIK O RADU 24.01.2022.

3. PRISTUP INFORMACIJAMA

Obavijest o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama možete pročitati ovdje.

 1. ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE
 2. OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
 3. OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA
 4. OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE
 5. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2016. GODINU (PDF) (CSV)
 6. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017. GODINU (PDF) (CSV)
 7. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018. GODINU (PDF) (CSV)
 8. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2019. GODINU (PDF) (CSV)
 9. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2020. GODINU (PDF) (CSV)
 10. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2021. GODINU (PDF) (CSV)
 11. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2022. GODINU (PDF) (CSV)
 12. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2023. GODINU (PDF) (CSV

4. INFORMACIJE O TROŠENJU SREDSTAVA

 1. 2024. GODINA (SIJEČANJ) (VELJAČA) (OŽUJAK) (TRAVANJ) (SVIBANJ) (LIPANJ) (SRPANJ) (KOLOVOZ) (RUJAN) (LISTOPAD) (STUDENI) (PROSINAC) 

5. PLANOVI I IZVJEŠĆA O RADU

 1. BILJEŠKE 2014
 2. PLAN NABAVE 2015
 3. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2014.
 4. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2014.
 5. FINANCIJSKI PLAN - GRAD I VELIKI KORISNICI (2015.)
 6. FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU
 7. BILJEŠKE 2015
 8. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2015
 9. PLAN NABAVE 2016
 10. OBAVIJEST 20.11.2015.
 11. STRATEŠKI PLAN 2014. - 2018.
 12. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2015.
 13. PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2017. GODINU
 14. FINANCIJSKI PLAN 2017. I PROJEKCIJE 2018. I 2019.g.
 15. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.GODINU
 16. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.GODINU
 17. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2016
 18. BILJEŠKE 2016
 19. FINANCIJSKI PLAN 2018. I PROJEKCIJE 2019. I 2020.g.
 20. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.GODINU
 21. PLAN NABAVE 2018
 22. DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. I PROJEKCIJA 2019. I 2020. GODINE
 23. OBRAZLOŽENJE DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU
 24. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2017
 25. BILJEŠKE 2017
 26. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2016. GODINU
 27. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2017. GODINU
 28. IZMJENA PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2018. GODINU
 29. FINANCIJSKI PLAN 2018. - IZMJENE
 30. FINANCIJSKI PLAN 2018. - IZMJENE II
 31. FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU
 32. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU
 33. PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU
 34. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2018
 35. BILJEŠKE 2018
 36. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2018. GODINU
 37. I IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE POUR-A ZA 2019. GODINU
 38. I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2019
 39. II IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE POUR-A ZA 2019
 40. III IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE POUR-A ZA 2019
 41. II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2019
 42. FINANCIJSKI PLAN 2020
 43. PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU
 44. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2019
 45. BILJEŠKE 2019
 46. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2019. GODINU
 47. I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU
 48. I IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU
 49. II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU
 50. FINANCIJSKI PLAN 2021 / I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2021.
 51. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2020
 52. BILJEŠKE 2020 / POTVRDA O PREDAJI IZVJEŠTAJA / REFERENTNA STRANICA
 53. PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU
 54. PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU
 55. FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
 56. FINANCIJSKI ISVJEŠTAJ 2021
 57. BILJEŠKE 2021POTVRDA O PREDAJI IZVJEŠTAJA / REFERENTNA STRANICA
 58. I IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.
 59. II IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.
 60. PLAN NABAVE ZA 2023. GODINU
 61. FINANCIJSKI PLAN ZA 2023 I POJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU
 62. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2022
 63. BILJEŠKE 2022 / POTVRDA O PREDAJI IZVJEŠTAJA / REFERENTNA STRANICA
 64. I IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2023.
 65. II IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2023.
 66. I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU
 67. II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU
 68. III IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2023.
 69. FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU
 70. PLAN NABAVE ZA 2024. GODINU
 71. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2023
 72. BILJEŠKE 2023 / POTVRDA O PREDAJI IZVJEŠTAJAREFERENTNA STRANICA

6. UPRAVNO VIJEĆE

Članovi Upravnog vijeća su:
Nataša Stojanov Dellabernardina - predsjednica
Iva Matić - članica
Lana Juričić - članica

1. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Sjednice iz 2024. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 25.01.2024.

II sjednica Upravnog vijeća - 13.03.2024.

Sjednice iz 2023. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 24.01.2023.
II sjednica Upravnog vijeća - 14.02.2023.
III sjednica Upravnog vijeća - 14.03.2023.
IV sjednica Upravnog vijeća - 06.04.2023.
V sjednica Upravnog vijeća - 24.05.2023.
VI sjednica Upravnog vijeća - 27.06.2023.
VII sjednica Upravnog vijeća - 06.07.2023.
VIII sjednica Upravnog vijeća - 28.07.2023.
IX sjednica Upravnog vijeća - 19.09.2023.
X. sjednica Upravnog vijeća - 06.10.2023.
XI. sjednica Upravnog vijeća - 28.12.2023.

Sjednice iz 2022. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 24.01.2022.
II sjednica Upravnog vijeća - 18.02.2022.
III sjednica Upravnog vijeća - 22.03.2022.
IV sjednica Upravnog vijeća - 06.04.2022.
V sjednica Upravnog vijeća - 21.04.2022.
VI sjednica Upravnog vijeća - 20.05.2022.
VII sjednica Upravnog vijeća - 14.06.2022.
VIII sjednica Upravnog vijeća - 05.07.2022.
I konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća - 11.07.2022.  
II sjednica Upravnog vijeća - 25.07.2022. 
III sjednica Upravnog vijeća - 09.08.2022. 
IV sjednica Upravnog vijeća - 02.09.2022. 
V sjednica Upravnog vijeća - 20.09.2022. 
VI sjednica Upravnog vijeća - 06.10.2022. 
VII sjednica Upravnog vijeća - 08.11.2022. 
VIII sjednica Upravnog vijeća - 21.11.2022. 
IX sjednica Upravnog vijeća - 30.12.2022. 

Sjednice iz 2021. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 27.01.2021.
II sjednica Upravnog vijeća - 12.02.2021.
III sjednica Upravnog vijeća - 19.03.2021.
IV sjednica Upravnog vijeća - 08.04.2021.
V sjednica Upravnog vijeća - 08.07.2021.
VI sjednica Upravnog vijeća - 02.09.2021.
VII sjednica Upravnog vijeća - 13.09.2021.
VIII sjednica Upravnog vijeća - 07.10.2021.
IX sjednica Upravnog vijeća - 14.12.2021.
X sjednica Upravnog vijeća - 30.12.2021.

Sjednice iz 2020. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 27.01.2020.
II sjednica Upravnog vijeća - 10.02.2020.
III sjednica Upravnog vijeća - 21.02.2020.
IV sjednica Upravnog vijeća - 02.03.2020.
V sjednica Upravnog vijeća - 24.03.2020.
VI sjednica Upravnog vijeća - 05.05.2020.
VII sjednica Upravnog vijeća - 26.05.2020.
VIII sjednica Upravnog vijeća - 09.06.2020.
IX sjednica Upravnog vijeća - 26.06.2020.
X sjednica Upravnog vijeća - 08.07.2020.
XI sjednica Upravnog vijeća - 11.09.2020.
XII sjednica Upravnog vijeća - 08.10.2020.
XIII sjednica Upravnog vijeća - 29.10.2020.
XIV sjednica Upravnog vijeća - 28.12.2020.

Sjednice iz 2019. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 28.01.2019.
II sjednica Upravnog vijeća - 05.02.2019.
III sjednica Upravnog vijeća - 04.03.2019.
IV sjednica Upravnog vijeća - 08.04.2019.
V sjednica Upravnog vijeća - 06.05.2019.
VI sjednica Upravnog vijeća - 24.05.2019.
VII sjednica Upravnog vijeća - 08.07.2019.
VIII sjednica Upravnog vijeća - 27.08.2019.
IX sjednica Upravnog vijeća - 16.09.2019.
X sjednica Upravnog vijeća - 25.09.2019.
XI sjednica Upravnog vijeća - 30.09.2019.
XII sjednica Upravnog vijeća - 07.11.2019.
XIII sjednica Upravnog vijeća - 27.11.2019.
XIV sjednica Upravnog vijeća - 30.12.2019.

Sjednice iz 2018. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 26.01.2018.
II sjednica Upravnog vijeća - 22.02.2018.
III sjednica Upravnog vijeća - 06.04.2018.
IV sjednica Upravnog vijeća – 06.06.2018.
I (konstituirajuća) sjednica Upravnog vijeća – 06.07.2018.
II sjednica Upravnog vijeća – 12.07.2018.

IV sjednica Upravnog vijeća - 14.09.2018.
V sjednica Upravnog vijeća - 04.10.2018.
VI sjednica Upravnog vijeća - 23.11.2018.
VII sjednica Upravnog vijeća - 27.12.2018.

Sjednice iz 2017. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 24.01.2017.
II sjednica Upravnog vijeća - 08.02.2017.
III sjednica Upravnog vijeća - 05.04.2017.
IV sjednica Upravnog vijeća - 04.07.2017.
V sjednica Upravnog vijeća - 16.08.2017.
VI sjednica Upravnog vijeća - 14.09.2017.
VII sjednica Upravnog vijeća - 28.09.2017.
VIII sjednica Upravnog vijeća - 06.10.2017.
IX sjednica Upravnog vijeća - 19.10.2017.
X sjednica Upravnog vijeća - 06.11.2017.
XI sjednica Upravnog vijeća - 04.12.2017.
XII sjednica Upravnog vijeća - 27.12.2017.

Sjednice iz 2016. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 27.01.2016.
II sjednica Upravnog vijeća - 18.02.2016.
III sjednica Upravnog vijeća - 14.03.2016.
IV sjednica Upravnog vijeća - 17.04.2016.
V sjednica Upravnog vijeća - 07.07.2016.
VI sjednica Upravnog vijeća - 12.07.2016.
VII sjednica Upravnog vijeća - 16.08.2016.
VIII sjednica Upravnog vijeća - 09.09.2016.
IX sjednica Upravnog vijeća - 22.09.2016.
X sjednica Upravnog vijeća - 07.10.2016.
XI sjednica Upravnog vijeća - 27.12.2016.

Sjednice iz 2015. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 12.01.2015.
II sjednica Upravnog vijeća - 30.01.2015.
III sjednica Upravnog vijeća - 23.02.2015.
IV sjednica Upravnog vijeća - 09.03.2015.
V sjednica Upravnog vijeća - 02.04.2015.
VI sjednica Upravnog vijeća - 16.06.2015.
VII sjednica Upravnog vijeća - 09.07.2015.
VIII sjednica Upravnog vijeća - 14.07.2015.
IX sjednica Upravnog vijeća - 28.12.2015.

Partneri