27.08.2021 - 03.10.2021 / Dom kulture
27.08.2021 - 01.10.2021 / Dom kulture
18.09.2021 - 22.09.2021 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
21.09.2021 - 22.09.2021 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
23.09.2021 - 25.09.2021 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
23.09.2021 - 25.09.2021 / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio
24.09.2021 / 12:00 h / 12:00H / MMC
24.09.2021 - 25.09.2021 / 21:00H / MMC
25.09.2021 - 29.09.2021 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio

1. NATJEČAJI

1. OBAVIJEST I UPUTE PODNOSITELJIMA PRIJAVE NA NATJEČAJ REFERENTA OPĆIH POSLOVA I ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA
2. NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS - REFERENT OPĆIH POSLOVA I ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA
3. ODLUKA O PRIJEMU U RADNI ODNOS - REFERENT OPĆIH POSLOVA I ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA
4. NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA RADNO MJESTO VODITELJ FINANCIJSKOG I RAČUNOVODSTVENOG POSLOVANJA
5. OBAVIJEST I UPUTE PODNOSITELJIMA PRIJAVE NA NATJEČAJ
6. ODLUKA O PRIJEMU U RADNI ODNOS NA RADNO MJESTO VODITELJ FINANCIJSKOG I RAČUNOVODSTVENOG POSLOVANJA

2. OPĆI AKTI I PRAVILNICI

1. STATUT 
2. IZMJENE I DOPUNE STATUTA (23.02.2015.)
3. IZMJENA STATUTA (06.11.2017.)
4. PRAVILNIK O RADU
5. OPĆI AKT IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA
6. PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA
7. IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA (04.02.2016)
8. IZMJENA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA (12.07.2016.)
9. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA (06.10.2017.)
10. PRAVILNIK O ZAŠTITI I OBRADI ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA
11. PRAVILNIK O PROVEDBI JEDNOSTAVNE NABAVE
12. POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA
13. PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA
14. PRAVILNIK O KORIŠTENJU SUSTAVA VIDEO-NADZORA
15. PRAVILNIK O RADU - pročišćeni tekst (27.01.2020.)
16. PROCEDURA O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU
17. PROCEDURA IZDAVANJA I OBRAČUNA PUTNIH NALOGA
18. ODLUKA O PRAVILIMA SLIJEDNOSTI NUMERIČKIH BROJEVA RAČUNA, POSLOVNIM PROSTORIMA, OZNAKAMA NAPLATE, OZNAČAVANJU OPERATERA NA MJESTIMA PLAĆANJA GOTOVINOM 01.01.2013
19. ODLUKA O BLAGAJNIČKOM MAKSIMUMU 01.01.2013
20. PROCEDURA ZAPRIMANJA PROVJERE I PLAĆANJA RAČUNA 01.03.2012
21. PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA U POUR 29.02.2012
22. PROCEDURA NAPLATE PRIHODA 24.06.2016
23. IV IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O SISTEMATIZACIJI 30.12.2019
24. V IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O SISTEMATIZACIJI 21.02.2020
25. V. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O RADU 03.10.2019.
26. VI. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O RADU 21.02.2020.
27. VII. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O RADU 29.06.2020.
28. ODLUKA O KORIŠTENJU SLUŽBENOG VOZILA 05.03.2020.
29. ODLUKA O KORIŠTENJU SLUŽBENIH MOBILNIH TELEFONA 16.06.2020.
30. ODLUKA O OSTVARENJU I KORIŠTENJU VLASTITIH PRIHODA 26.06.2020.

3. PRISTUP INFORMACIJAMA

Obavijest o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama možete pročitati ovdje.

1. ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE
2. OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
3. OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA
4. OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE
5. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2016. GODINU (PDF) (CSV)
6. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017. GODINU (PDF) (CSV)
7. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018. GODINU (PDF) (CSV)
8. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2019. GODINU (PDF) (CSV)
9. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2020. GODINU (PDF) (CSV)

4. PLANOVI I IZVJEŠĆA O RADU


1. BILJEŠKE 2014
2. PLAN NABAVE 2015
3. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2014.
4. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2014.
5. FINANCIJSKI PLAN - GRAD I VELIKI KORISNICI (2015.)
6. FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU
7. BILJEŠKE 2015
8. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2015
9. PLAN NABAVE 2016
10. OBAVIJEST 20.11.2015.
11. STRATEŠKI PLAN 2014. - 2018.
12. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2015.
13. PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2017. GODINU
14. FINANCIJSKI PLAN 2017. I PROJEKCIJE 2018. I 2019.g.
15. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.GODINU
16. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.GODINU
17. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2016
18. BILJEŠKE 2016
19. FINANCIJSKI PLAN 2018. I PROJEKCIJE 2019. I 2020.g.
20. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.GODINU
21. PLAN NABAVE 2018
22. DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. I PROJEKCIJA 2019. I 2020. GODINE
23. OBRAZLOŽENJE DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU
24. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2017
25. BILJEŠKE 2017
26. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2016. GODINU
27. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2017. GODINU
28. IZMJENA PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2018. GODINU
29. FINANCIJSKI PLAN 2018. - IZMJENE
30. FINANCIJSKI PLAN 2018. - IZMJENE II
31. FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU
32. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU
33. PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU
34. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2018
35. BILJEŠKE 2018
36. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2018. GODINU
37. I IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE POUR-A ZA 2019. GODINU
38. I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2019
39. II IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE POUR-A ZA 2019
40. III IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE POUR-A ZA 2019
41. II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2019
42. FINANCIJSKI PLAN 2020
43. PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU
44. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2019
45. BILJEŠKE 2019
46. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2019. GODINU
47. I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU
48. I IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU
49. II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU
50. FINANCIJSKI PLAN 2021
51. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2020
52. BILJEŠKE 2020 / POTVRDA O PREDAJI IZVJESTAJA / REFERENTNA STRANICA
53. PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU

5. UPRAVNO VIJEĆE

Članovi Upravnog vijeća su:
Nataša Stojanov Dellabernardina - predsjednica
Iva Živolić - članica
Valter Gržina - član

1. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Sjednice iz 2021. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 27.01.2021.
II sjednica Upravnog vijeća - 12.02.2021.
III sjednica Upravnog vijeća - 19.03.2021.
IV sjednica Upravnog vijeća - 08.04.2021.
V sjednica Upravnog vijeća - 08.07.2021.
VI sjednica Upravnog vijeća - 02.09.2021.

Sjednice iz 2020. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 27.01.2020.
II sjednica Upravnog vijeća - 10.02.2020.
III sjednica Upravnog vijeća - 21.02.2020.
IV sjednica Upravnog vijeća - 02.03.2020.
V sjednica Upravnog vijeća - 24.03.2020.
VI sjednica Upravnog vijeća - 05.05.2020.
VII sjednica Upravnog vijeća - 26.05.2020.
VIII sjednica Upravnog vijeća - 09.06.2020.
IX sjednica Upravnog vijeća - 26.06.2020.
X sjednica Upravnog vijeća - 08.07.2020.
XI sjednica Upravnog vijeća - 11.09.2020.
XII sjednica Upravnog vijeća - 08.10.2020.
XIII sjednica Upravnog vijeća - 29.10.2020.
XIV sjednica Upravnog vijeća - 28.12.2020.

Sjednice iz 2019. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 28.01.2019.
II sjednica Upravnog vijeća - 05.02.2019.
III sjednica Upravnog vijeća - 04.03.2019.
IV sjednica Upravnog vijeća - 08.04.2019.
V sjednica Upravnog vijeća - 06.05.2019.
VI sjednica Upravnog vijeća - 24.05.2019.
VII sjednica Upravnog vijeća - 08.07.2019.
VIII sjednica Upravnog vijeća - 27.08.2019.
IX sjednica Upravnog vijeća - 16.09.2019.
X sjednica Upravnog vijeća - 25.09.2019.
XI sjednica Upravnog vijeća - 30.09.2019.
XII sjednica Upravnog vijeća - 07.11.2019.
XIII sjednica Upravnog vijeća - 27.11.2019.
XIV sjednica Upravnog vijeća - 30.12.2019.

Sjednice iz 2018. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 26.01.2018.
II sjednica Upravnog vijeća - 22.02.2018.
III sjednica Upravnog vijeća - 06.04.2018.
IV sjednica Upravnog vijeća – 06.06.2018.
I (konstituirajuća) sjednica Upravnog vijeća – 06.07.2018.
II sjednica Upravnog vijeća – 12.07.2018.
III sjednica Upravnog vijeća – 29.08.2018.
IV sjednica Upravnog vijeća - 14.09.2018.
V sjednica Upravnog vijeća - 04.10.2018.
VI sjednica Upravnog vijeća - 23.11.2018.
VII sjednica Upravnog vijeća - 27.12.2018.

Sjednice iz 2017. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 24.01.2017.
II sjednica Upravnog vijeća - 08.02.2017.
III sjednica Upravnog vijeća - 05.04.2017.
IV sjednica Upravnog vijeća - 04.07.2017.
V sjednica Upravnog vijeća - 16.08.2017.
VI sjednica Upravnog vijeća - 14.09.2017.
VII sjednica Upravnog vijeća - 28.09.2017.
VIII sjednica Upravnog vijeća - 06.10.2017.
IX sjednica Upravnog vijeća - 19.10.2017.
X sjednica Upravnog vijeća - 06.11.2017.
XI sjednica Upravnog vijeća - 04.12.2017.
XII sjednica Upravnog vijeća - 27.12.2017.

Sjednice iz 2016. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 27.01.2016.
II sjednica Upravnog vijeća - 18.02.2016.
III sjednica Upravnog vijeća - 14.03.2016.
IV sjednica Upravnog vijeća - 17.04.2016.
V sjednica Upravnog vijeća - 07.07.2016.
VI sjednica Upravnog vijeća - 12.07.2016.
VII sjednica Upravnog vijeća - 16.08.2016.
VIII sjednica Upravnog vijeća - 09.09.2016.
IX sjednica Upravnog vijeća - 22.09.2016.
X sjednica Upravnog vijeća - 07.10.2016.
XI sjednica Upravnog vijeća - 27.12.2016.

Sjednice iz 2015. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 12.01.2015.
II sjednica Upravnog vijeća - 30.01.2015.
III sjednica Upravnog vijeća - 23.02.2015.
IV sjednica Upravnog vijeća - 09.03.2015.
V sjednica Upravnog vijeća - 02.04.2015.
VI sjednica Upravnog vijeća - 16.06.2015.
VII sjednica Upravnog vijeća - 09.07.2015.
VIII sjednica Upravnog vijeća - 14.07.2015.
IX sjednica Upravnog vijeća - 28.12.2015.

Partneri