08.06.2024 - 12.06.2024 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
11.06.2024 - 19.06.2024 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
13.06.2024 / 17:00 h / 17:00H / Dom kulture
13.06.2024 - 15.06.2024 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
13.06.2024 - 15.06.2024 / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio
15.06.2024 - 19.06.2024 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
20.06.2024 - 26.09.2024 / 08:00H / Grad
21.06.2024 - 24.06.2024 / 19:00H / Kazalište Antonio Gandusio
21.06.2024 - 24.06.2024 / 21:00H / Kazalište Antonio Gandusio
25.06.2024 - 26.06.2024 / 19:00H / Kazalište Antonio Gandusio

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15 i 69/22) svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba (korisnik) može od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire, a u skladu s uvjetima i ograničenjima navedenog Zakona.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Pučkom otvorenom učilištu Grada Rovinja-Rovigno - Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno, odnosno službeniku za informiranje.

Zahtjev se podnosi:

  • pisanim putem na poštansku adresu Učilišta: Pučko otvoreno učilištu Grada Rovinja-Rovigno - Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno, Trg m. Tita 12, 52210 Rovinj-Rovigno
  • putem elektroničke pošte na sljedeću adresu: info@pour.hr
  • telefonom na sljedeće brojeve: 052/830-300 (službenik za informiranje), 052/840-133 (ured ravnatelja)
  • usmenim putem: osobno na zapisnik u službenim prostorijama Učilišta svakog  radnog dana od 9:00 do 13:00 sati kod službenika za informiranje

Maja Matošević, mjerodavna je osoba za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

Službenik za informiranje radi u uredu svaki radni dan od 8,00 do 16,00 sati.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.

Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama Učilište ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od korisnika koji nastaju pružanjem informacija sukladno čl. 17. Zakona o pravu na pristup informacijama, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno kriterijima za određivanje visine naknade i načinu naplate naknade koje propisuje Povjerenik za informiranje.

Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Učilište će proslijediti u zakonskom roku od petnaest (15) dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. 

 

Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI) možete pronaći na stranicama Učilišta u kategoriji „DOKUMENTI“ ili klikom ovdje.

Partneri