15.10.2021 - 20.10.2021 / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio
19.10.2021 - 06.11.2021 / 18:00H / MMC
19.10.2021 - 20.10.2021 / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio
20.10.2021 - 21.10.2021 / Kazalište Antonio Gandusio
20.10.2021 - 05.11.2021 / 08:15H / MMC
21.10.2021 - 23.10.2021 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
21.10.2021 - 22.10.2021 / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio
26.10.2021 - 28.10.2021 / Kazalište Antonio Gandusio
26.10.2021 - 27.10.2021 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio

1. CONCORSI

1. AVVISO E INDICAZIONI AI CANDIDATI AL CONCORSO - ADDETTO AGLI AFFARI GENERALI E ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
2. CONCORSO PER L ASSUNZIONE - ADDETTO AGLI AFFARI GENERALI E ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

2. OPĆI AKTI I PRAVILNICI

1. STATUTO UNIVERSITÀ POPOLARE APERTA
2. MODIFICHE STATUTO (23.02.2015.)
3. MODIFICHE STATUTO (06.11.2017.)
4. PRAVILNIK O RADU
5. OPĆI AKT IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA
6. PRAVILNIK O  UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH  MJESTA 
7. MODIFICHE REGOLAMENTO ORDINAMENTO INTERNO (04.02.2016.)
8. MODIFICHE REGOLAMENTO ORDINAMENTO INTERNO (12.07.2016.)
9. MODIFICHE REGOLAMENTO ORDINAMENTO INTERNO (06.10.2017.)
10. PRAVILNIK O ZAŠTITI I OBRADI ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA
11. PRAVILNIK O PROVEDBI JEDNOSTAVNE NABAVE
12. REGOLAMENTO CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
13. REGOLAMENTO SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
14. PRAVILNIK O KORIŠTENJU SUSTAVA VIDEO-NADZORA
15. REGOLAMENTO SUL LAVORO
16. PROCEDURA O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU
17. PROCEDURA IZDAVANJA I OBRAČUNA PUTNIH NALOGA
18. ODLUKA O PRAVILIMA SLIJEDNOSTI NUMERIČKIH BROJEVA RAČUNA, POSLOVNIM PROSTORIMA, OZNAKAMA NAPLATE, OZNAČAVANJU OPERATERA NA MJESTIMA PLAĆANJA GOTOVINOM 01.01.2013
19. ODLUKA O BLAGAJNIČKOM MAKSIMUMU 01.01.2013
20. PROCEDURA ZAPRIMANJA PROVJERE I PLAĆANJA RAČUNA 01.03.2012
21. PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA U POUR 29.02.2012
22. PROCEDURA NAPLATE PRIHODA 24.06.2016
23. IV IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O SISTEMATIZACIJI 30.12.2019
24. V IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O SISTEMATIZACIJI 21.02.2020
25. V. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O RADU 03.10.2019.
26. VI. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O RADU 21.02.2020.

3. PRISTUP INFORMACIJAMA

1. KATALOG INFORMACIJA
2. CATALOGO DELLE INFORMAZIONI
3. ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENE OSOBE MJERODAVNE ZA RJEŠAVANJE OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
4. OBRAZAC ZA POPUNU
5. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2016. GODINU (PDF) (CSV)
6. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017. GODINU (PDF) (CSV)
7. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018. GODINU (PDF) (CSV)
8. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2019. GODINU (PDF) (CSV)

4. PLANOVI I IZVJEŠĆA O RADU


1. BILJEŠKE 2014
2. PLAN NABAVE 2015
3. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2014.
4. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2014.
5. FINANCIJSKI PLAN - GRAD I VELIKI KORISNICI
6. FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU
7. BILJEŠKE 2015
8. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2015
9. PLAN NABAVE 2016
10. OBAVIJEST 20.11.2015.
11. STRATEŠKI PLAN 2014. - 2018.
12. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2015.
13. PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2017. GODINU
14. FINANCIJSKI PLAN 2017. I PROJEKCIJE 2018. I 2019.g.
15. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.GODINU
16. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.GODINU
17. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2016
18. BILJEŠKE 2016
19. FINANCIJSKI PLAN 2018. I PROJEKCIJE 2019. I 2020.g.
20. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.GODINU
21. PLAN NABAVE 2018
22. DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. I PROJEKCIJA 2019. I 2020. GODINE
23. OBRAZLOŽENJE DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU
24. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2017
25. BILJEŠKE 2017
26. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2016. GODINU
27. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2017. GODINU
28. IZMJENA PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2018. GODINU
29. FINANCIJSKI PLAN 2018. - IZMJENE
30. FINANCIJSKI PLAN 2018. - IZMJENE II
31. FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU
32. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU
33. PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU
34. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2018
35. BILJEŠKE 2018
36. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2018. GODINU
37. I IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE POUR-A ZA 2019. GODINU
38. I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2019
39. II IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE POUR-A ZA 2019
40. III IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE POUR-A ZA 2019
41. II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2019
42. FINANCIJSKI PLAN 2020
43. PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU
44. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2019
45. BILJEŠKE 2019


5. UPRAVNO VIJEĆE


Članovi Upravnog vijeća su:
Nataša Stojanov Dellabernardina - predsjednica
Iva Živolić - članica
Valter Gržina - član

1. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Sjednice iz 2020. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 27.01.2020.
II sjednica Upravnog vijeća - 10.02.2020.
III sjednica Upravnog vijeća - 21.02.2020.

Sjednice iz 2019. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 28.01.2019.
II sjednica Upravnog vijeća - 05.02.2019.
III sjednica Upravnog vijeća - 04.03.2019.
IV sjednica Upravnog vijeća - 08.04.2019.
V sjednica Upravnog vijeća - 06.05.2019.
VI sjednica Upravnog vijeća - 24.05.2019.
VII sjednica Upravnog vijeća - 08.07.2019.
VIII sjednica Upravnog vijeća - 27.08.2019.
IX sjednica Upravnog vijeća - 16.09.2019.
X sjednica Upravnog vijeća - 25.09.2019.
XI sjednica Upravnog vijeća - 30.09.2019.
XII sjednica Upravnog vijeća - 07.11.2019.
XIII sjednica Upravnog vijeća - 27.11.2019.
XIV sjednica Upravnog vijeća - 30.12.2019.

Sjednice iz 2018. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 26.01.2018.
II sjednica Upravnog vijeća - 22.02.2018.
III sjednica Upravnog vijeća - 06.04.2018.
IV sjednica Upravnog vijeća – 06.06.2018.
I (konstituirajuća) sjednica Upravnog vijeća – 06.07.2018.
II sjednica Upravnog vijeća – 12.07.2018.
III sjednica Upravnog vijeća – 29.08.2018.
IV sjednica Upravnog vijeća - 14.09.2018.
V sjednica Upravnog vijeća - 04.10.2018.
VI sjednica Upravnog vijeća - 23.11.2018.
VII sjednica Upravnog vijeća - 27.12.2018.

Sjednice iz 2017. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 24.01.2017.
II sjednica Upravnog vijeća - 08.02.2017.
III sjednica Upravnog vijeća - 05.04.2017.
IV sjednica Upravnog vijeća - 04.07.2017.
V sjednica Upravnog vijeća - 16.08.2017.
VI sjednica Upravnog vijeća - 14.09.2017.
VII sjednica Upravnog vijeća - 28.09.2017.
VIII sjednica Upravnog vijeća - 06.10.2017.
IX sjednica Upravnog vijeća - 19.10.2017.
X sjednica Upravnog vijeća - 06.11.2017.
XI sjednica Upravnog vijeća - 04.12.2017.
XII sjednica Upravnog vijeća - 27.12.2017.

Sjednice iz 2016. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 27.01.2016.
II sjednica Upravnog vijeća - 18.02.2016.
III sjednica Upravnog vijeća - 14.03.2016.
IV sjednica Upravnog vijeća - 17.04.2016.
V sjednica Upravnog vijeća - 07.07.2016.
VI sjednica Upravnog vijeća - 12.07.2016.
VII sjednica Upravnog vijeća - 16.08.2016.
VIII sjednica Upravnog vijeća - 09.09.2016.
IX sjednica Upravnog vijeća - 22.09.2016.
X sjednica Upravnog vijeća - 07.10.2016.
XI sjednica Upravnog vijeća - 27.12.2016.

Sjednice iz 2015. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 12.01.2015.
II sjednica Upravnog vijeća - 30.01.2015.
III sjednica Upravnog vijeća - 23.02.2015.
IV sjednica Upravnog vijeća - 09.03.2015.
V sjednica Upravnog vijeća - 02.04.2015.
VI sjednica Upravnog vijeća - 16.06.2015.
VII sjednica Upravnog vijeća - 09.07.2015.
VIII sjednica Upravnog vijeća - 14.07.2015.
IX sjednica Upravnog vijeća - 28.12.2015.

Partner