13.04.2024 / 11:00 h / 11:00H / Kazalište Antonio Gandusio
13.04.2024 - 16.04.2024 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
13.04.2024 - 16.04.2024 / 20:15H / Kazalište Antonio Gandusio
18.04.2024 / 11:00 h / 11:00H / Kazalište Antonio Gandusio
18.04.2024 / 17:00 h / 17:00H / Dom kulture
18.04.2024 - 23.04.2024 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
18.04.2024 - 19.04.2024 / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio
19.04.2024 / 16:00 h / 16:00H / Grad
19.04.2024 - 20.04.2024 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
20.04.2024 / 18:55 h / 18:55H / Kazalište Antonio Gandusio

1. CONCORSI

1. AVVISO E INDICAZIONI AI CANDIDATI AL CONCORSO - ADDETTO AGLI AFFARI GENERALI E ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
2. CONCORSO PER L ASSUNZIONE - ADDETTO AGLI AFFARI GENERALI E ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
3. CONCORSO PER LA SELEZIONE DEL DIRETTORE DELL'UNIVERSITÀ POPOLARE APERTA DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
4. CONCORSO PER L'ASSUNZIONE - MASTRO DI CASA-TECNICO
5. AVVISO E INDICAZIONI AI CANDIDATI AL CONCORSO - MASTRO DI CASA-TECNICO
6. CONCORSO PER L'ASSUNZIONE - ADDETTO AGLI AFFARI GENERALI E ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
7. AVVISO E INDICAZIONI AI CANDIDATI AL CONCORSO - ADDETTO AGLI AFFARI GENERALI E ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

2. OPĆI AKTI I PRAVILNICI

1. STATUTO UNIVERSITÀ POPOLARE APERTA
2. MODIFICHE STATUTO (23.02.2015.)
3. MODIFICHE STATUTO (06.11.2017.)
4. OPĆI AKT IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA
6. 7. MODIFICHE REGOLAMENTO ORDINAMENTO INTERNO (04.02.2016.)
8. MODIFICHE REGOLAMENTO ORDINAMENTO INTERNO (12.07.2016.)
9. MODIFICHE REGOLAMENTO ORDINAMENTO INTERNO (06.10.2017.)
10. PRAVILNIK O ZAŠTITI I OBRADI ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA
11. PRAVILNIK O PROVEDBI JEDNOSTAVNE NABAVE
12. REGOLAMENTO CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
13. REGOLAMENTO SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
14. PRAVILNIK O KORIŠTENJU SUSTAVA VIDEO-NADZORA
15. REGOLAMENTO SUL LAVORO
16. PROCEDURA O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU
17. PROCEDURA IZDAVANJA I OBRAČUNA PUTNIH NALOGA
18. ODLUKA O PRAVILIMA SLIJEDNOSTI NUMERIČKIH BROJEVA RAČUNA, POSLOVNIM PROSTORIMA, OZNAKAMA NAPLATE, OZNAČAVANJU OPERATERA NA MJESTIMA PLAĆANJA GOTOVINOM 01.01.2013
19. ODLUKA O BLAGAJNIČKOM MAKSIMUMU 01.01.2013
20. PROCEDURA ZAPRIMANJA PROVJERE I PLAĆANJA RAČUNA 27.06.2023.
21. PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA U POU ROVINJ-ROVIGNO 27.06.2023.
22. PROCEDURA NAPLATE PRIHODA 24.06.2016

3. PRISTUP INFORMACIJAMA

1. KATALOG INFORMACIJA
2. CATALOGO DELLE INFORMAZIONI
3. ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENE OSOBE MJERODAVNE ZA RJEŠAVANJE OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
4. OBRAZAC ZA POPUNU
5. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2016. GODINU (PDF) (CSV)
6. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017. GODINU (PDF) (CSV)
7. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018. GODINU (PDF) (CSV)
8. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2019. GODINU (PDF) (CSV)

4. PLANOVI I IZVJEŠĆA O RADU


1. BILJEŠKE 2014
2. PLAN NABAVE 2015
3. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2014.
4. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2014.
5. FINANCIJSKI PLAN - GRAD I VELIKI KORISNICI
6. FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU
7. BILJEŠKE 2015
8. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2015
9. PLAN NABAVE 2016
10. OBAVIJEST 20.11.2015.
11. STRATEŠKI PLAN 2014. - 2018.
12. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2015.
13. PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2017. GODINU
14. FINANCIJSKI PLAN 2017. I PROJEKCIJE 2018. I 2019.g.
15. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.GODINU
16. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.GODINU
17. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2016
18. BILJEŠKE 2016
19. FINANCIJSKI PLAN 2018. I PROJEKCIJE 2019. I 2020.g.
20. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.GODINU
21. PLAN NABAVE 2018
22. DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. I PROJEKCIJA 2019. I 2020. GODINE
23. OBRAZLOŽENJE DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU
24. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2017
25. BILJEŠKE 2017
26. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2016. GODINU
27. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2017. GODINU
28. IZMJENA PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2018. GODINU
29. FINANCIJSKI PLAN 2018. - IZMJENE
30. FINANCIJSKI PLAN 2018. - IZMJENE II
31. FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU
32. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU
33. PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU
34. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2018
35. BILJEŠKE 2018
36. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2018. GODINU
37. I IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE POUR-A ZA 2019. GODINU
38. I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2019
39. II IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE POUR-A ZA 2019
40. III IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE POUR-A ZA 2019
41. II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2019
42. FINANCIJSKI PLAN 2020
43. PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU
44. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2019
45. BILJEŠKE 2019


5. UPRAVNO VIJEĆE


Članovi Upravnog vijeća su:
Nataša Stojanov Dellabernardina - predsjednica
Iva Matić - članica
Lana Juričić - članica

1. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Sjednice iz 2020. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 27.01.2020.
II sjednica Upravnog vijeća - 10.02.2020.
III sjednica Upravnog vijeća - 21.02.2020.

Sjednice iz 2019. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 28.01.2019.
II sjednica Upravnog vijeća - 05.02.2019.
III sjednica Upravnog vijeća - 04.03.2019.
IV sjednica Upravnog vijeća - 08.04.2019.
V sjednica Upravnog vijeća - 06.05.2019.
VI sjednica Upravnog vijeća - 24.05.2019.
VII sjednica Upravnog vijeća - 08.07.2019.
VIII sjednica Upravnog vijeća - 27.08.2019.
IX sjednica Upravnog vijeća - 16.09.2019.
X sjednica Upravnog vijeća - 25.09.2019.
XI sjednica Upravnog vijeća - 30.09.2019.
XII sjednica Upravnog vijeća - 07.11.2019.
XIII sjednica Upravnog vijeća - 27.11.2019.
XIV sjednica Upravnog vijeća - 30.12.2019.

Sjednice iz 2018. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 26.01.2018.
II sjednica Upravnog vijeća - 22.02.2018.
III sjednica Upravnog vijeća - 06.04.2018.
IV sjednica Upravnog vijeća – 06.06.2018.
I (konstituirajuća) sjednica Upravnog vijeća – 06.07.2018.
II sjednica Upravnog vijeća – 12.07.2018.

IV sjednica Upravnog vijeća - 14.09.2018.
V sjednica Upravnog vijeća - 04.10.2018.
VI sjednica Upravnog vijeća - 23.11.2018.
VII sjednica Upravnog vijeća - 27.12.2018.

Sjednice iz 2017. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 24.01.2017.
II sjednica Upravnog vijeća - 08.02.2017.
III sjednica Upravnog vijeća - 05.04.2017.
IV sjednica Upravnog vijeća - 04.07.2017.
V sjednica Upravnog vijeća - 16.08.2017.
VI sjednica Upravnog vijeća - 14.09.2017.
VII sjednica Upravnog vijeća - 28.09.2017.
VIII sjednica Upravnog vijeća - 06.10.2017.
IX sjednica Upravnog vijeća - 19.10.2017.
X sjednica Upravnog vijeća - 06.11.2017.
XI sjednica Upravnog vijeća - 04.12.2017.
XII sjednica Upravnog vijeća - 27.12.2017.

Sjednice iz 2016. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 27.01.2016.
II sjednica Upravnog vijeća - 18.02.2016.
III sjednica Upravnog vijeća - 14.03.2016.
IV sjednica Upravnog vijeća - 17.04.2016.
V sjednica Upravnog vijeća - 07.07.2016.
VI sjednica Upravnog vijeća - 12.07.2016.
VII sjednica Upravnog vijeća - 16.08.2016.
VIII sjednica Upravnog vijeća - 09.09.2016.
IX sjednica Upravnog vijeća - 22.09.2016.
X sjednica Upravnog vijeća - 07.10.2016.
XI sjednica Upravnog vijeća - 27.12.2016.

Sjednice iz 2015. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 12.01.2015.
II sjednica Upravnog vijeća - 30.01.2015.
III sjednica Upravnog vijeća - 23.02.2015.
IV sjednica Upravnog vijeća - 09.03.2015.
V sjednica Upravnog vijeća - 02.04.2015.
VI sjednica Upravnog vijeća - 16.06.2015.
VII sjednica Upravnog vijeća - 09.07.2015.
VIII sjednica Upravnog vijeća - 14.07.2015.
IX sjednica Upravnog vijeća - 28.12.2015.

Partner