07.12.2021 - 08.12.2021 / 17:30H / Kazalište Antonio Gandusio
07.12.2021 - 08.12.2021 / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio
09.12.2021 - 11.12.2021 / 17:30H / Kazalište Antonio Gandusio
09.12.2021 - 11.12.2021 / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio
11.12.2021 / 10:00 h / 10:00H / MMC
11.12.2021 - 15.12.2021 / 17:30H / Kazalište Antonio Gandusio
14.12.2021 - 15.12.2021 / 17:30H / Kazalište Antonio Gandusio
16.12.2021 - 18.12.2021 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
16.12.2021 - 18.12.2021 / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio
18.12.2021 - 22.12.2021 / 20:30H / Kazalište Antonio Gandusio

Učilište raspolaže kvalitetno opremeljenim prostorima koje iznajmljuje korisnicima za razne programe i aktivnosti te za obavljanje različitih djelatnosti poput obrazovne, glazbeno-scenske, kongresne, trgovačke, ugostiteljske i sl.

U POU-u Grada Rovinja mogu se iznajmiti ovi prostori:

  • zgrada kazališta-kina "Antonio Gandusio"
  • dvorana Multimedijalnog centra
  • učionice i dvorane u zgradi Doma kulture

 

CJENIK NAJMA ZA 2020. GODINU

 

PROSTOR/OPREMA

NAJAM BEZ PDV-a

NAJAM S PDV-om

KAZALIŠTE I KINO ANTONIO GANDUSIO

Od 1 do 5 sati (kn/h)

620,00

775,00

Od 6 do 8 sati (poludnevni najam) (kn/h)

570,00

712,50

Više od 8 sati (cjelodnevni najam) (kn/h)

520,00

650,00

Dva dana

7.200,00

9.000,00

Više od dva dana (kn/dan)

3.200,00

4.000,00

MULTIMEDJALNI CENTAR - MMC

Od 1 do 5 sati (kn/h)

350,00

437,50

Od 6 do 8 sati (poludnevni najam) (kn/h)

330,00

412,50

Više od 8 sati (cjelodnevni najam) (kn/h)

320,00

400,00

Dva dana

3.520,00

4.400,00

Više od dva dana (kn/dan)

1.650,00

2.062,50

DOM KULTURE

Velika dvorana na 2. katu

Od 1 do 5 sati (kn/h)

300,00

375,00

Od 6 do 8 sati (poludnevni najam) (kn/h)

280,00

350,00

Više od 8 sati (cjelodnevni najam) (kn/h)

270,00

337,50

Dva dana

2.400,00

3.000,00

Više od dva dana (kn/dan)

1.100,00

1.375,00

Mala dvorana na 1. katu

Od 1 do 5 sati (kn/h)

130,00

162,50

Od 6 do 8 sati (poludnevni najam) (kn/h)

120,00

150,00

Više od 8 sati (cjelodnevni najam) (kn/h)

110,00

137,50

Dva dana

2.000,00

2.500,00

Više od dva dana (kn/dan)

900,00

1.125,00

Učionice na 3. katu

Od 1 do 5 sati (kn/h)

100,00

125,00

Od 6 do 8 sati (poludnevni najam) (kn/h)

95,00

118,75

Više od 8 sati (cjelodnevni najam) (kn/h)

90,00

112,50

Dva dana

1.400,00

1.750,00

Više od dva dana (kn/dan)

700,00

875,00

OGLASNE VITRINE

(kn/vitrini/dan)

30,00

37,50

RAZLAS SA TEHNIČAROM

(kn/h)

300,00

375,00

NAPOMENA:

Učilište zadržava pravo procjene sadržaja programa i određivanja visine naknade usluga.

U naknadi najma kazališta i kina A. Gandusio uključena je tehnička oprema: digitalni filmski projektor, filmsko platno, razglas, mikrofon, govornica, pristup internet mreži.

U naknadi najma MMC-a i Velike dvorane uključena je tehnička oprema: LCD projektor, platno, razglas, mikrofon, govornica, flipchart, pristup WiFi internet mreži.

U naknadi najma Male dvorane uključena je tehnička oprema: LCD projektor, bijela ploča, flipchart, pristup WiFi internet mreži. Dvorana je opremljena klupama za pisanje i stolicama.

U naknadi najma učionica uključena je tehnička oprema: pametna ploča, bijela ploča, flipchart, pristup WiFi internet mreži. Dvorana je opremljena klupama za pisanje i stolicama.

Najam svih prostora podrazumijeva asistenciju zaposlenika Pučkog otvorenog učilišta.

Ostala tehnička oprema je dostupna na upit i prema raspoloživosti.

Partneri