03.05.2022 - 29.05.2022 / MMC
14.05.2022 - 18.05.2022 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
17.05.2022 - 18.05.2022 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
19.05.2022 - 21.05.2022 / 18:30H / Kazalište Antonio Gandusio
19.05.2022 - 20.05.2022 / 20:30H / Kazalište Antonio Gandusio
20.05.2022 / 13:00 h / 13:00H / Kazalište Antonio Gandusio
21.05.2022 / 18:55 h / 18:55H / Kazalište Antonio Gandusio
24.05.2022 - 25.05.2022 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
24.05.2022 - 25.05.2022 / 20:30H / Kazalište Antonio Gandusio
26.05.2022 - 28.05.2022 / 18:30H / Kazalište Antonio Gandusio

Učilište raspolaže kvalitetno opremeljenim prostorima koje iznajmljuje korisnicima za razne programe i aktivnosti te za obavljanje različitih djelatnosti poput obrazovne, glazbeno-scenske, kongresne, trgovačke, ugostiteljske i sl.

U POU-u Grada Rovinja mogu se iznajmiti ovi prostori:

  • zgrada kazališta-kina "Antonio Gandusio"
  • dvorana Multimedijalnog centra
  • učionice i dvorane u zgradi Doma kulture

 

CJENIK NAJMA

 

PROSTOR/OPREMA

NAJAM BEZ PDV-a

NAJAM S PDV-om

KAZALIŠTE I KINO ANTONIO GANDUSIO

Od 1 do 5 sati (kn/h)

744,00

930,00

Od 6 do 8 sati (poludnevni najam) (kn/h)

684,00

855,00

Više od 8 sati (cjelodnevni najam) (kn/h)

624,00

780,00

Dva dana

8.640,00

10.800,00

Više od dva dana (kn/dan)

3.840,00

4.800,00

MULTIMEDJALNI CENTAR - MMC

Od 1 do 5 sati (kn/h)

420,00

525,00

Od 6 do 8 sati (poludnevni najam) (kn/h)

396,00

495,00

Više od 8 sati (cjelodnevni najam) (kn/h)

384,00

480,00

Dva dana

4.224,00

5.280,00

Više od dva dana (kn/dan)

1.980,00

2.475,00

DOM KULTURE

Velika dvorana na 2. katu

Od 1 do 5 sati (kn/h)

360,00

450,00

Od 6 do 8 sati (poludnevni najam) (kn/h)

336,00

420,00

Više od 8 sati (cjelodnevni najam) (kn/h)

324,00

405,00

Dva dana

2.880,00

3.600,00

Više od dva dana (kn/dan)

1.320,00

1.650,00

Mala dvorana na 1. katu

Od 1 do 5 sati (kn/h)

156,00

195,00

Od 6 do 8 sati (poludnevni najam) (kn/h)

144,00

180,00

Više od 8 sati (cjelodnevni najam) (kn/h)

132,00

165,00

Dva dana

2.400,00

3.000,00

Više od dva dana (kn/dan)

1.080,00

1.350,00

Učionice na 3. katu

Od 1 do 5 sati (kn/h)

120,00

150,00

Od 6 do 8 sati (poludnevni najam) (kn/h)

114,00

142,50

Više od 8 sati (cjelodnevni najam) (kn/h)

108,00

135,00

Dva dana

1.680,00

2.100,00

Više od dva dana (kn/dan)

840,00

1.050,00

OGLASNE VITRINE

(kn/vitrini/dan)

36,00

45,00

RAZLAS SA TEHNIČAROM

(kn/h)

360,00

450,00

NAPOMENA:

Učilište zadržava pravo procjene sadržaja programa i određivanja visine naknade usluga.

U naknadi najma kazališta i kina A. Gandusio uključena je tehnička oprema: digitalni filmski projektor, filmsko platno, razglas, mikrofon, govornica, pristup internet mreži.

U naknadi najma MMC-a i Velike dvorane uključena je tehnička oprema: LCD projektor, platno, razglas, mikrofon, govornica, flipchart, pristup WiFi internet mreži.

U naknadi najma Male dvorane uključena je tehnička oprema: LCD projektor, bijela ploča, flipchart, pristup WiFi internet mreži. Dvorana je opremljena klupama za pisanje i stolicama.

U naknadi najma učionica uključena je tehnička oprema: pametna ploča, bijela ploča, flipchart, pristup WiFi internet mreži. Dvorana je opremljena klupama za pisanje i stolicama.

Najam svih prostora podrazumijeva asistenciju zaposlenika Pučkog otvorenog učilišta.

Ostala tehnička oprema je dostupna na upit i prema raspoloživosti.

Partneri