Učilište raspolaže kvalitetno opremeljenim prostorima koje iznajmljuje korisnicima za razne programe i aktivnosti te za obavljanje različitih djelatnosti poput obrazovne, glazbeno-scenske, kongresne, trgovačke, ugostiteljske i sl.

U POU-u Grada Rovinja mogu se iznajmiti ovi prostori:

  • zgrada kazališta-kina "Antonio Gandusio"
  • dvorana Multimedijalnog centra
  • učionice i dvorane u zgradi Doma kulture

 

CJENIK NAJMA ZA 2015. GODINU

 

PROSTOR/OPREMA

NAJAM BEZ PDV-a

NAJAM S PDV-om

KAZALIŠTE I KINO

 

 

Od 1 do 5 sati

600,00 kn/h

750,00kn/h

Od 6 do 8 sati (poludnevni najam)

550,00 kn/h

687,50 kn/h

Više od 8 sati (cjelodnevni najam)

500,00 kn/h

625,00 kn/h

Dva dana

7.000,00 kn

8.750,00 kn

Više od dva dana

3.000,00 kn/dan

3.750,00 kn/dan

OGLASNE VITRINE

30,00 kn/vitrini/dan

37,50 kn/vitrini/dan

SLUŽBENI AUTO

2,00 kn/km + gorivo 4,00 kn/km + gorivo (s vozačem)

2,50 kn/km + gorivo 5,00 kn/km + gorivo (s vozačem)

RAZGLAS sa tehničarom

300,00 kn/h

375,00 kn/h

GLASOVIR

100,00 kn/h

125,00 kn/h

MULTIMEDJALNI CENTAR

 

 

Od 1 do 5 sati

300,00 kn/h

375,00 kn/h

Od 6 do 8 sati (poludnevni najam)

280,00 kn/h

350,00 kn/h

Više od 8 sati (cjelodnevni najam)

270,00 kn/h

337,50 kn/h

Dva dana

3.000,00 kn

3.750,00 kn

Više od dva dana

1.300,00 kn/dan

1.625,00 kn/dan

DOM KULTURE

 

 

I. Učionice na 3. katu

 

 

Od 1 do 5 sati

80,00 kn/h 100,00 kn/h (uz asistenciju zaposlenika POU-a)

100,00 kn/h 125,00 kn/h (uz asistenciju zaposlenika POU-a)

Od 6 do 8 sati (poludnevni najam)

75,00 kn/h 95,00 kn/h (uz asistenciju zaposlenika POU-a)

93,75 kn/h 118,75 kn/h (uz asistenciju zaposlenika POU-a)

Više od 8 sati (cjelodnevni najam)

70,00 kn/h 90,00 kn/h (uz asistenciju zaposlenika POU-a)

87,50 kn/h 112,50 kn/h (uz asistenciju zaposlenika POU-a)

Dva dana

1.200,00 kn 1.400,00 kn (uz asistenciju zaposlenika POU-a)

1.500,00 kn 1750,00 kn (uz asistenciju zaposlenika POU-a)

Više od dva dana

500,00 kn/dan 700,00 kn/dan (uz asistenciju zaposlenika POU-a)

625,00 kn/dan 875,00 kn/dan (uz asistenciju zaposlenika POU-a)

II. Mala dvorana na 1. katu

 

 

Od 1 do 5 sati

100,00 kn/h 130, kn/h (uz asistenciju zaposlenika POU-a)

125,00 kn/h 162,50 kn/h (uz asistenciju zaposlenika POU-a)

Od 6 do 8 sati (poludnevni najam)

95,00 kn/h 120,00 kn/h (uz asistenciju zaposlenika POU-a)

118,75 kn/h 150,00 kn/h (uz asistenciju zaposlenika POU-a)

Više od 8 sati (cjelodnevni najam)

90,00 kn/h 110,00 kn/h (uz asistenciju zaposlenika POU-a)

112,50 kn/h 137,50 kn/h (uz asistenciju zaposlenika POU-a)

Dva dana

1.800,00 kn 2.000,00 kn (uz asistenciju zaposlenika POU-a)

2.250,00 kn 2.500,00 kn (uz asistenciju zaposlenika POU-a)

Više od dva dana

700,00 kn/dan 900,00 kn/dan (uz asistenciju zaposlenika POU-a)

875,00 kn/dan 1.125,00 kn/dan (uz asistenciju zaposlenika POU-a)

III. Velika dvorana na 2. katu

 

 

Od 1 do 5 sati

250,00 kn/h 300,00 kn/h (uz asistenciju zaposlenika POU-a)

312,50 kn/h 375,00 kn/h (uz asistenciju zaposlenika POU-a)

Od 6 do 8 sati (poludnevni najam)

230,00 kn/h 280,00 kn/h (uz asistenciju zaposlenika POU-a)

287,50 kn/h 350,00 kn/h (uz asistenciju zaposlenika POU-a)

Više od 8 sati (cjelodnevni najam)

220,00 kn/h 270,00 kn/h (uz asistenciju zaposlenika POU-a)

275,00 kn/h 337,50 kn/h (uz asistenciju zaposlenika POU-a)

Dva dana

2.200,00 kn 2.400,00 kn (uz asistenciju zaposlenika POU-a)

2.750,00 kn 3.000,00 kn (uz asistenciju zaposlenika POU-a)

Više od dva dana

1.000,00 kn/dan 1.100,00 kn/dan (uz asistenciju zaposlenika POU-a)

1.250,00 kn/dan 1.375,00 kn/dan (uz asistenciju zaposlenika POU-a)

Partneri