20.06.2024 - 26.09.2024 / 08:00H / Grad
04.07.2024 - 01.08.2024 / 20:00H / MMC
23.07.2024 - 24.07.2024 / 21:15H / Kazalište Antonio Gandusio
24.07.2024 - 25.07.2024 / 21:30H / Kazalište Antonio Gandusio
25.07.2024 - 27.07.2024 / 11:00H / Kazalište Antonio Gandusio
25.07.2024 - 26.07.2024 / 21:30H / Kazalište Antonio Gandusio
26.07.2024 - 27.07.2024 / 21:00H / Kazalište Antonio Gandusio
29.07.2024 - 30.07.2024 / 19:00H / Kazalište Antonio Gandusio
29.07.2024 - 31.07.2024 / 21:00H / Kazalište Antonio Gandusio
Obrazovanje

POU Grada Rovinja-Rovigno nudi mogućnost upisa tečajeva stranih jezika prema CEF-u za sljedeće jezike:

 • Engleski jezik – od A1 do C2

 • Njemački jezik – od A1 do C2

 • Talijanski jezik (kao jezik društvene sredine) – od A1 do C2

 • Francuski jezik - od A1 do C2

 • Španjolski jezik - od A1 do C2

 • Ruski jezik - od A1 do C2

 • Što je CEF? (Common European Framework of Reference for Languages) – Zajednički europski referentni okvir za jezike koji jasno definira koja znanja, vještine i kompetencije polaznici verificiranih programa i tečajeva moraju razviti na pojedinom stupnju.

  CEF jasno i precizno definira  standarde učenja, poučavanja i vrednovanja znanja s osnovnim ciljem objektivnog opisa znanja stranog jezika. Profil vladanja jezikom po CEF-u podrazumijeva šest stupnjeva jezičnih kompetencija: A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

 

CEF stupnjevi

Ukupno sati

Moduli

Pripremni A1

140

2 modula x 70 šk. sati

Temeljni A2

140

2 modula x 70 šk. sati

Prijelazni B1

280

4 modula x 70 šk. sati

Samostalni B2

140

2 modula x 70 šk. sati

Napredni C1

280

4 modula x 70 šk. sati

Vrsni C2

140

2 modula x 70 šk. sati

 

Način izvođenja nastave: nastava se organizira dva puta tjedno po dva školska sata u popodnevnim ili večernjim terminima po dogovoru u učionicama Doma Kulture (trg m. Tita 12/III).

 • Upisna dokumentacija: rodni list, domovnica, svjedodžba/diploma o ranije završenoj školi.

 • Nakon svakog završenog stupnja (uspješno položenog pismenog i usmenog ispita) polaznici stječu pravo na Svjedodžbu o znanju stranog jezika za navedeni stupanj s pravom upisa u radnu knjižicu.

  Cijena tečaja po modulu (70 šk.sati):370,00 EUR . U cijenu su uključeni troškovi ispita i Uvjerenja/Svjedodžbe. Prilikom upisa polaznici uplaćuju avansni iznos od 130,00 eura  dok se preostali iznos može uplatiti u dva mjesečna obroka. Cijena tečaja je informativnog karaktera.

  Termini upisa: tijekom rujna i siječnja.

  Trajanje nastave za svaki modul: od listopada do veljače (jesenski ciklus) i od veljače do lipnja (proljetni ciklus). Ovisno o dogovoru i potrebama polaznika tečaj je moguće završiti i u kraćem roku na način da se poveća tjedni fond sati, tj. da tečaj bude intenzivniji.

  Tko može polaziti nastavu i pristupiti ispitima: Sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih i pravilnicima donesenim slijedom tog zakona (NN 17/07 i 129/08) polaznici nastave mogu biti osobe s navršenih 15 godina života. 

   OPIS JEZIČNIH KOMPETENCIJA PO STUPNJEVIMA 

 • A1 - Pripremni stupanj (140 nastavnih sati) - Korisnik može razumjeti i koristiti poznate svakodnevne izraze i vrlo jednostavne fraze koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. Može predstaviti sebe i druge te postavljati i odgovarati na pitanja o sebi i drugima npr: o tome gdje živi, o osobama koje poznaje i o stvarima koje posjeduje. Može voditi jednostavan razgovor uz uvjet da sugovornik govori polako i razgovijetno te da je spreman pomoći.
 • A2 - Temeljni stupanj (140 ns) - Korisnik može razumjeti izolirane rečenice i često rabljene riječi iz područja od neposrednog osobnog interesa. Može komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Može jednostavno opisati aspekte svog obrazovanja, neposrednu okolinu te sadržaje s područja zadovoljavanja neposrednih potreba.
 • B1 - Prijelazni stupanj (280 ns) - Korisnik može razumjeti glavne misli jasnoga, standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se redovito susreće na poslu, u školi, u slobodno vrijeme itd. Može se snalaziti u većini situacija s kojima se susreću na putovanjima kroz područja u kojima se govori određeni jezik. Može napisati jednostavni tekst o poznatoj temi ili temi od osobnog interesa, opisivati doživljaje i događaje, nade i težnje te ukratko obrazložiti i objasniti svoja stajališta i planove.
 • B2  -  Samostalni stupanj (140 ns) - Korisnik može razumjeti glavne misli složenog teksta na konkretnu ili apstraktnu temu uključujući tehničke rasprave iz svog stručnog područja. Može komunicirati dovoljno tečno i neusiljeno što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom bez napora s bilo koje strane. Može sročiti jasan, detaljan tekst o velikom broju tema te objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći prednosti i nedostatke različitih opcija.
 • C1  -  Napredni stupanj (280 ns) - Korisnik može razumjeti složene, duže tekstove iz različitih područja i prepoznati implicitna značenja. Može se izražavati tečno i neusiljeno bez vidljivog traženja potrebnog izraza. Može fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u društvenim, akademskim i poslovnim situacijama, proizvesti jasan, dobro strukturiran, detaljan tekst o složenim temama pokazujući da se uspješno služi jezičnim modelima, konektorima i kohezivnim sredstvima.
 • C2  -  Vrsni stupanj (140 ns) - Korisnik može bez poteškoća razumjeti gotovo sve što čuje ili pročita. Može sažeti informaciju iz različitih pisanih ili usmenih izvora, suvislo i jasno prenoseći argumente i činjenice. Može se  izražavati neusiljeno, vrlo tečno i precizno te razlikovati i finije nijanse značenja čak i u složenijim situacijama.

 

INFORMACIJE:

841 246; 830 300; 095 211 65 78

POU Grada Rovinja-Rovigno, Trg m. Tita 12, 52210 Rovinj-Rovigno

 e-mail: melita.jurkota@pour.hrPartneri