19.06.2020 - 25.09.2020 / 08:00H / Grad
06.07.2020 - 07.07.2020 / 19:00H / Kazalište Antonio Gandusio
06.07.2020 - 07.07.2020 / 21:30H / Kazalište Antonio Gandusio
08.07.2020 - 09.07.2020 / 19:00H / Kazalište Antonio Gandusio
08.07.2020 - 09.07.2020 / 21:30H / Kazalište Antonio Gandusio
10.07.2020 - 11.07.2020 / 18:30H / Kazalište Antonio Gandusio
10.07.2020 - 11.07.2020 / 21:00H / Kazalište Antonio Gandusio
13.07.2020 - 14.07.2020 / 21:30H / Kazalište Antonio Gandusio
14.07.2020 - 28.07.2020 / 21:30H / Kazalište Antonio Gandusio
15.07.2020 - 16.07.2020 / 19:00H / Kazalište Antonio Gandusio
Obrazovanje

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju KUHAR/ICA

Nastavni program obuhvaća: osnove higijene, ugostiteljsku robu i opremu,osnove kuharstva, zaštitu na radu i praktičnu nastavu.

Rješenje MZOŠ: Klasa: 602-07/14-03/00150, Urbroj: 533-25-14-0002 od 29.kolovoza 2014.

Trajanje obrazovanja: 180 nastavnih sati

Uvjeti upisa: završena osnovna škola, navršenih 15 godina i uvjerenje obiteljskog liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova kuhara/ice.

Upisna dokumentacija: domovnica, rodni list, svjedodžba o osnovnoj školi

Metode rada: teorijska nastava (60 sati), demonstracije (10 sati) i praktični rad (110 sati)

Način izvođenja nastave: redovita nastava, praktične vježbe i praktična nastava u ustanovi s kojom Učilište ima sklopljeni Ugovor o suradnji.

Način provjere znanja: završna provjera znanja iz stručno teorijskog sadržaja i provjera praktičnih vještina.

Cijena: 3.800,00 kn

Dokument koji se izdaje nakon završne provjere znanja: uvjerenje o osposobljavanju za poslove kuhara/ice.

Partneri