03.05.2022 - 29.05.2022 / MMC
14.05.2022 - 18.05.2022 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
17.05.2022 - 18.05.2022 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
19.05.2022 - 21.05.2022 / 18:30H / Kazalište Antonio Gandusio
19.05.2022 - 20.05.2022 / 20:30H / Kazalište Antonio Gandusio
20.05.2022 / 13:00 h / 13:00H / Kazalište Antonio Gandusio
21.05.2022 / 18:55 h / 18:55H / Kazalište Antonio Gandusio
24.05.2022 - 25.05.2022 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
24.05.2022 - 25.05.2022 / 20:30H / Kazalište Antonio Gandusio
26.05.2022 - 28.05.2022 / 18:30H / Kazalište Antonio Gandusio
Obrazovanje

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju KUHAR/ICA

Nastavni program obuhvaća: osnove higijene, ugostiteljsku robu i opremu,osnove kuharstva, zaštitu na radu i praktičnu nastavu.

Rješenje MZOŠ: Klasa: 602-07/14-03/00150, Urbroj: 533-25-14-0002 od 29.kolovoza 2014.

Trajanje obrazovanja: 180 nastavnih sati

Uvjeti upisa: završena osnovna škola, navršenih 15 godina i uvjerenje obiteljskog liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova kuhara/ice.

Upisna dokumentacija: domovnica, rodni list, svjedodžba o osnovnoj školi

Metode rada: teorijska nastava (60 sati), demonstracije (10 sati) i praktični rad (110 sati)

Način izvođenja nastave: redovita nastava, praktične vježbe i praktična nastava u ustanovi s kojom Učilište ima sklopljeni Ugovor o suradnji.

Način provjere znanja: završna provjera znanja iz stručno teorijskog sadržaja i provjera praktičnih vještina.

Cijena: 3.800,00 kn

Dokument koji se izdaje nakon završne provjere znanja: uvjerenje o osposobljavanju za poslove kuhara/ice.

Partneri