Obrazovanje

Program osposobljavanja za poslove MASERA/MASERKE

Nastavni program obuhvaća: osnove anatomije i fiziologije, osnove dermatologije, tehnike klasične masaže, osnove higijene, osnove komunikacije i poslovni bonton, zaštitu na radu i prvu pomoć, praktičnu nastavu.

Rješenje MZOŠ: Klasa: 602-07/14-03/00149, Urbroj: 533-25-14-003 od 2.rujna 2014.

Trajanje obrazovanja: 180 nastavnih sati

Uvjeti upisa: završena srednja škola, navršenih 18 godina i uvjerenje obiteljskog liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova masera/ke

Upisna dokumentacija: domovnica, rodni list, svjedodžba o srednjoj školi

Metode rada: teorijska nastava (70 sati), demonstracije (50 sati) i praktični rad (60 sati)

Način izvođenja nastave: redovita nastava, praktične vježbe i praktična nastava u ustanovi s kojom Učilište ima sklopljeni Ugovor o suradnji.

Način provjere znanja: završna provjera znanja iz stručno teorijskog sadržaja i provjera praktičnih vještina.

Cijena: 4.000,00 kn

Dokument koji se izdaje nakon završne provjere znanja: uvjerenje o osposobljavanju za poslove masera/ke.

Partneri