03.05.2022 - 29.05.2022 / MMC
14.05.2022 - 18.05.2022 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
17.05.2022 - 18.05.2022 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
19.05.2022 - 21.05.2022 / 18:30H / Kazalište Antonio Gandusio
19.05.2022 - 20.05.2022 / 20:30H / Kazalište Antonio Gandusio
20.05.2022 / 13:00 h / 13:00H / Kazalište Antonio Gandusio
21.05.2022 / 18:55 h / 18:55H / Kazalište Antonio Gandusio
24.05.2022 - 25.05.2022 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
24.05.2022 - 25.05.2022 / 20:30H / Kazalište Antonio Gandusio
26.05.2022 - 28.05.2022 / 18:30H / Kazalište Antonio Gandusio
Obrazovanje

Program usavršavanja za poslove MONTERA/KE SOLARNO TOPLOVODNIH SUSTAVA

Nastavni program obuhvaća: izmjenu topline, konstrukcije toplovodnih sustava, tehničko dokumentiranje, sunčani toplovodni sustavi, zaštitu na radu i  praktičnu nastavu.

Rješenje MZOŠ: Klasa: 602-07/14-03/00150, Urbroj: 533-25-14-0002 od 29.kolovoza 2014.

Trajanje obrazovanja: 150 nastavnih sati

Uvjeti upisa: završena srednja škola u području strojarstva i elektrotehnike, navršenih 18 godina i uvjerenje obiteljskog liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova montera/ke solarno toplovodnih sustava.

Upisna dokumentacija: domovnica, rodni list, svjedodžba o završenoj školi

Metode rada: teorijska nastava (44 sata), demonstracije (61 sata) i praktični rad (45 sati)

Način izvođenja nastave: redovita nastava, praktične vježbe i praktična nastava u ustanovi s kojom Učilište ima sklopljeni Ugovor o suradnji.

Način provjere znanja: završna provjera znanja iz stručno teorijskog sadržaja i provjera praktičnih vještina.

Dokument koji se izdaje nakon završne provjere znanja: uvjerenje o osposobljavanju za poslove montera/ke solarno toplovodnih sustava.

Partneri