01.03.2020 - 14.04.2020 / 12:00H / Grad
31.03.2020 - 01.04.2020 / 17:30H / Kazalište Antonio Gandusio
31.03.2020 - 01.04.2020 / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio
11.04.2020 / 18:55 h / 18:55H / Kazalište Antonio Gandusio
15.04.2020 / 18:00 h / 18:00H / MMC
16.04.2020 / 20:00 h / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio
17.04.2020 - 18.04.2020 / Grad
19.04.2020 / 17:00 h / 17:00H / Kazalište Antonio Gandusio
30.04.2020 / 10:00 h / 10:00H / Kazalište Antonio Gandusio
Obrazovanje

Program usavršavanja za poslove MONTERA/KE SOLARNO TOPLOVODNIH SUSTAVA

Nastavni program obuhvaća: izmjenu topline, konstrukcije toplovodnih sustava, tehničko dokumentiranje, sunčani toplovodni sustavi, zaštitu na radu i  praktičnu nastavu.

Rješenje MZOŠ: Klasa: 602-07/14-03/00150, Urbroj: 533-25-14-0002 od 29.kolovoza 2014.

Trajanje obrazovanja: 150 nastavnih sati

Uvjeti upisa: završena srednja škola u području strojarstva i elektrotehnike, navršenih 18 godina i uvjerenje obiteljskog liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova montera/ke solarno toplovodnih sustava.

Upisna dokumentacija: domovnica, rodni list, svjedodžba o završenoj školi

Metode rada: teorijska nastava (44 sata), demonstracije (61 sata) i praktični rad (45 sati)

Način izvođenja nastave: redovita nastava, praktične vježbe i praktična nastava u ustanovi s kojom Učilište ima sklopljeni Ugovor o suradnji.

Način provjere znanja: završna provjera znanja iz stručno teorijskog sadržaja i provjera praktičnih vještina.

Dokument koji se izdaje nakon završne provjere znanja: uvjerenje o osposobljavanju za poslove montera/ke solarno toplovodnih sustava.

Partneri