01.03.2020 - 14.04.2020 / 12:00H / Grad
31.03.2020 - 01.04.2020 / 17:30H / Kazalište Antonio Gandusio
31.03.2020 - 01.04.2020 / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio
11.04.2020 / 18:55 h / 18:55H / Kazalište Antonio Gandusio
15.04.2020 / 18:00 h / 18:00H / MMC
16.04.2020 / 20:00 h / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio
17.04.2020 - 18.04.2020 / Grad
19.04.2020 / 17:00 h / 17:00H / Kazalište Antonio Gandusio
30.04.2020 / 10:00 h / 10:00H / Kazalište Antonio Gandusio
Obrazovanje

Program osposobljavanja za RUKOVATELJA/ICU TRAKTOROM s radnim priključcima

Nastavni program obuhvaća: konstrukciju traktora s radnim priključcima, rukovanje traktorom s radnim priključcima, zaštitu na radu i  praktičnu nastavu.

Rješenje MZOŠ: Klasa: 602-07/14-03/00149, Urbroj: 533-25-14-003 od 2.rujna 2014.

Trajanje obrazovanja: 150 nastavnih sati

Uvjeti upisa: završena osnovna škola, navršenih 18 godina, odgovarajuće vozačka dozvola i uvjerenje obiteljskog liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice traktorom.

Upisna dokumentacija: domovnica, rodni list, svjedodžba o završenoj školi

Metode rada: teorijska nastava (55 sati) i praktični rad (95 sati)

Način izvođenja nastave: redovita nastava, praktične vježbe i praktična nastava u ustanovi s kojom Učilište ima sklopljeni Ugovor o suradnji.

Način provjere znanja: završna provjera znanja iz stručno teorijskog sadržaja i provjera praktičnih vještina.

Cijena: 1.500,00 kn

Dokument koji se izdaje nakon završne provjere znanja: uvjerenje o osposobljavanju za poslove rukovatelja/ice traktorom s radnim priključcima.

Partneri