01.03.2020 - 14.04.2020 / 12:00H / Grad
11.04.2020 / 18:55 h / 18:55H / Kazalište Antonio Gandusio
15.04.2020 / 18:00 h / 18:00H / MMC
16.04.2020 / 20:00 h / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio
17.04.2020 - 18.04.2020 / Grad
19.04.2020 / 17:00 h / 17:00H / Kazalište Antonio Gandusio
30.04.2020 / 10:00 h / 10:00H / Kazalište Antonio Gandusio
13.05.2020 / 18:00 h / 18:00H / MMC
14.05.2020 / 20:00 h / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio
Obrazovanje

Program usavršavanja za poslove SAMOSTALNOG/E RAČUNOVOĐE/TKINJE

Nastavni program obuhvaća: regulativni okvir računovodstva, računovodstvo imovine, kapitala i obveza, računovodstvo proizvodnje, trgovine i financijskog rezultata, računovodstvo na računalu, zaštita na radu i praktičnu nastavu.

Rješenje MZOŠ: Klasa: UP/I-602-07/14-03/00151, Urbroj: 533-25-14-0002 od 29.kolovoza 2014.

Trajanje obrazovanja: 204 nastavnih sati

Uvjeti upisa: završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju za zanimanje ekonomist/ica ili komercijalist/ica ili završena bilo koja srednja škola u četverogodišnjem trajanju i najmanje dvije godine radnog iskustva na knjigovodstvenim  i srodnim poslovima (potvrda poslodavca ili test znanja).

Upisna dokumentacija: domovnica, rodni list, svjedodžba o srednjoj školi

Metode rada: teorijska nastava (45 sati), demonstracije (39sati) i praktični rad (120 sati)

Način izvođenja nastave: redovita nastava, praktične vježbe i praktična nastava u ustanovama s kojima Učilište ima sklopljeni Ugovor o suradnji.

Način provjere znanja: završna provjera znanja iz stručno teorijskog sadržaja i provjera praktičnih vještina.

Cijena: 4.500,00 kn

Dokument koji se izdaje nakon završne provjere znanja: uvjerenje o usavršavanju za poslove samostalne računovođe.

Partneri