03.05.2022 - 29.05.2022 / MMC
14.05.2022 - 18.05.2022 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
17.05.2022 - 18.05.2022 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
19.05.2022 - 21.05.2022 / 18:30H / Kazalište Antonio Gandusio
19.05.2022 - 20.05.2022 / 20:30H / Kazalište Antonio Gandusio
20.05.2022 / 13:00 h / 13:00H / Kazalište Antonio Gandusio
21.05.2022 / 18:55 h / 18:55H / Kazalište Antonio Gandusio
24.05.2022 - 25.05.2022 / 18:00H / Kazalište Antonio Gandusio
24.05.2022 - 25.05.2022 / 20:30H / Kazalište Antonio Gandusio
26.05.2022 - 28.05.2022 / 18:30H / Kazalište Antonio Gandusio
Obrazovanje

Program usavršavanja za poslove SAMOSTALNOG/E RAČUNOVOĐE/TKINJE

Nastavni program obuhvaća: regulativni okvir računovodstva, računovodstvo imovine, kapitala i obveza, računovodstvo proizvodnje, trgovine i financijskog rezultata, računovodstvo na računalu, zaštita na radu i praktičnu nastavu.

Rješenje MZOŠ: Klasa: UP/I-602-07/14-03/00151, Urbroj: 533-25-14-0002 od 29.kolovoza 2014.

Trajanje obrazovanja: 204 nastavnih sati

Uvjeti upisa: završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju za zanimanje ekonomist/ica ili komercijalist/ica ili završena bilo koja srednja škola u četverogodišnjem trajanju i najmanje dvije godine radnog iskustva na knjigovodstvenim  i srodnim poslovima (potvrda poslodavca ili test znanja).

Upisna dokumentacija: domovnica, rodni list, svjedodžba o srednjoj školi

Metode rada: teorijska nastava (45 sati), demonstracije (39sati) i praktični rad (120 sati)

Način izvođenja nastave: redovita nastava, praktične vježbe i praktična nastava u ustanovama s kojima Učilište ima sklopljeni Ugovor o suradnji.

Način provjere znanja: završna provjera znanja iz stručno teorijskog sadržaja i provjera praktičnih vještina.

Cijena: 4.500,00 kn

Dokument koji se izdaje nakon završne provjere znanja: uvjerenje o usavršavanju za poslove samostalne računovođe.

Partneri