20.06.2024 - 26.09.2024 / 08:00H / Grad
04.07.2024 - 01.08.2024 / 20:00H / MMC
23.07.2024 - 24.07.2024 / 21:15H / Kazalište Antonio Gandusio
24.07.2024 - 25.07.2024 / 21:30H / Kazalište Antonio Gandusio
25.07.2024 - 27.07.2024 / 11:00H / Kazalište Antonio Gandusio
25.07.2024 - 26.07.2024 / 21:30H / Kazalište Antonio Gandusio
26.07.2024 - 27.07.2024 / 21:00H / Kazalište Antonio Gandusio
29.07.2024 - 30.07.2024 / 19:00H / Kazalište Antonio Gandusio
29.07.2024 - 31.07.2024 / 21:00H / Kazalište Antonio Gandusio
Obrazovanje

Voditelj: Berislav Kovačević (dizajner odjeće/grafički dizajner)

Subotom,od 10 do 14 sati

Planirani početak: 4. studeni 2023.

 

Kratki opis tečaja:

Prvi sat:

Upoznavanje sa mašinom za šivanje i osnovnim alatima za rad:

- pravilno uvođenje konca u mašinu za šivanje

- upoznavanje sa vrstama uboda na šivaćoj mašini

- što znače pojedine oznake i simboli na gotovim krojevima (Burda Style časopis)

- kako pravilno preslikati kroj za odjevni predmet iz časopisa

Izrada pregače.

Pregača je kao jednostavan „odjevni“ predmet, idealna za vježbanje ravnog boda, našivanje ukrasnog džepa i vježbanje poruba.

 

Drugi sat:

Izrada kroja suknje i modeliranje kroja po zadanim mjerama:

- od postojećeg kroja koji je u standardnoj veličini, modeliramo po zadanim mjerama polaznika

- kako pravilno postaviti krojne dijelove na tkaninu

- rezanje krojnih dijelova i priprema za šivanje

- šivanje suknje

 

Treći sat:

Izrada kroja hlača i modeliranje po zadanim mjerama:

- isto kao i suknja, od već postojećeg kroja koji je u standardnoj veličini, modeliramo po zadanim

mjerama polaznika

- rezanje krojnih dijelova i priprema za šivanje

- šivanje hlača

 

Četvrti sat:

Nastavak šivanja hlača (ukoliko se hlače ne dovrše tokom trećeg sata)

Izrada kroja bluze/košulje i modeliranje po zadanim mjerama:

- od postojećeg kroja koji je u standardnoj veličini, modeliramo po zadanim mjerama polaznika

- rezanje krojnih dijelova i priprema za šivanje

- šivanje bluze/košulje

 

Peti sat:

-          završni radovi

-          ponavljanje i pitanja polaznika

 

Potrebno je donijeti svoju šivaću mašinu, škare, krojački metar, material.

 

Broj polaznika: do 10 polaznika

Cijena tečaja: 300,00 eura

Mjesto: Učionice Doma kulture, treći kat (Trg m. Tita 12)

Vrijeme: subotom od 4. studenog 2023. (10 – 14 sati)

Info i upisi: 095 211 6578 (melita.jurkota@pour.hr)

Partneri